Umístění orgánů u lidí (foto). Vnitřní lidské orgány: lokalizační diagram

Je nesmírně důležité znát strukturu a umístění vnitřních orgánů. I když se této problematice ani nevenujete důkladně, pak alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se ten či onen orgán nachází, vám pomůže rychle se orientovat, když dojde k bolesti, a zároveň správně reagovat. Mezi vnitřními orgány jsou jak orgány hrudní a pánevní dutiny, tak orgány lidské břišní dutiny. Jejich umístění, diagramy a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku..

Orgány

Lidské tělo je složitý mechanismus skládající se z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Z jejich jednotlivých skupin se získávají orgány, které se obvykle nazývají vnitřní, protože umístění orgánů u člověka je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř každému. A ve většině případů, dokud někde neochorie, lidé zpravidla nemyslí na to, co je v nich. Přesto, i když je schéma umístění lidských orgánů pouze povrchně známé, dojde-li k onemocnění, tato znalost značně zjednoduší vysvětlení pro lékaře. Rovněž doporučení druhého budou jasnější..

Orgánový systém a aparát

Pojem systém znamená určitou skupinu orgánů, které mají vztah mezi anatomickými a embryologickými plány a také plní jednu funkci.

Aparát, jehož orgány jsou úzce propojeny, zase nemá příbuznost vlastní systému.

Splanchnology

Studium a umístění orgánů u lidí je zvažováno anatomií ve speciální sekci zvané splanchnology, studium vnitřností. Jedná se o struktury, které se nacházejí v tělních dutinách.

Nejprve jsou to orgány lidské břišní dutiny podílející se na trávení, jejichž umístění je následující.

Následuje genitourinární, močový a reprodukční systém. Tato část také zkoumá endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů..

Mozek také patří k vnitřním orgánům. Hlavový kanál je umístěn v lebce a páteřní kanál je umístěn v míšním kanálu. Ale v uvažované sekci nejsou tyto struktury studovány..

Všechny orgány se objevují ve formě systémů, které fungují v plné interakci s celým organismem. Existují respirační, močové, trávicí, endokrinní, reprodukční, nervové a další systémy.

Umístění orgánů u lidí

Jsou v několika definovaných dutinách.

V hrudníku, který se nachází mezi hranicemi hrudníku a horní bránice, jsou tedy další tři. Jedná se o pelikána se srdcem a dvěma pleurami na obou stranách s plícemi.

Břišní dutina obsahuje ledviny, žaludek, většinu střev, játra, pankreas a další orgány. Představuje trup pod bránicí. Zahrnuje samotnou břišní a pánevní dutinu.

Břišní dutina je rozdělena na retroperitoneální prostor a peritoneální dutinu. Pánev obsahuje vylučovací a reprodukční systém.

Abychom ještě podrobněji porozuměli umístění lidských orgánů, slouží níže uvedená fotografie jako doplněk k výše uvedenému. Zobrazuje dutiny na jedné straně a na druhé hlavní orgány, které jsou v nich..

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou uspořádány do dvou kategorií: duté nebo tubulární (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například pankreas nebo játra).

První mají ve svých trubkách několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Zevnitř je lemována sliznice, která plní hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů má záhyby s výrůstky a prohlubněmi. Existují však také zcela hladké sliznice..

Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

Kromě nich existuje svalová membrána s kruhovými a podélnými vrstvami, oddělenými pojivovou tkání.

Lidské tělo má hladké a pruhované svaly. Hladký - převažují v dýchací trubici, urogenitálních orgánech. V zažívací trubici jsou pruhované svaly umístěny v horní a dolní části.

V některých skupinách orgánů existuje další obal, kudy procházejí cévy a nervy.

Všechny složky trávicího systému a plic mají serózní membránu, kterou tvoří pojivová tkáň. Je hladký, díky čemuž dochází k snadnému klouzání vnitřních částí proti sobě.

Parenchymální orgány, na rozdíl od předchozích, nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a pojivové (stroma) tkáně. Buňky provádějící hlavní úkoly tvoří parenchyma a měkkou kostru orgánu tvoří stroma.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou genitálií je umístění lidských orgánů - mužů i žen - stejné. Například ženské tělo obsahuje pochvu, dělohu a vaječníky. U muže - prostaty, semenných váčků atd.

Navíc mužské orgány bývají větší než ženské orgány, a proto váží více. I když k tomu samozřejmě dochází také naopak, když ženy mají velké formy a muži jsou malí.

Rozměry a funkce

Vzhledem k tomu, umístění lidských orgánů má své vlastní vlastnosti a jejich velikost. Z malých vynikají například nadledviny a z velkých střeva.

Jak je známo z anatomie a ukazuje umístění lidských orgánů na výše uvedené fotografii, celková hmotnost vnitřností může být asi dvacet procent z celkové tělesné hmotnosti.

V přítomnosti různých onemocnění se velikost i hmotnost mohou zmenšovat i zvětšovat..

Funkce orgánů jsou různé, ale navzájem spolu úzce souvisejí. Lze je přirovnat k hudebníkům hrajícím na jejich nástroje pod kontrolou dirigenta - mozku. V orchestru nejsou žádní zbyteční hudebníci. Také však v lidském těle neexistuje jediná nadbytečná struktura a systém..

Například v důsledku dýchání, zažívacího a vylučovacího systému dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Pohlavní orgány poskytují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou životně důležité.

Systémy a přístroje

Zvažte obecné vlastnosti jednotlivých systémů.

Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Ovlivňuje jak proporce těla, tak pohyb a pohyb..

Umístění lidských orgánů kardiovaskulárního systému zajišťuje pohyb krve žilami a tepnami, nasycení buněk kyslíkem a živinami na jedné straně a odstraňování oxidu uhličitého jinými odpadními látkami z těla na straně druhé. Hlavním orgánem je zde srdce, které neustále pumpuje krev cévami..

Lymfatický systém se skládá z cév, kapilár, kanálů, kmenů a uzlin. Pod nízkým tlakem se lymfa pohybuje trubicemi a zajišťuje odstranění odpadních produktů.

Všechny vnitřní orgány člověka, jejichž uspořádání je uvedeno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrální a periferní části. Hlavní zahrnuje míchu a mozek. Periferní se skládá z nervů, plexusů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

Funkce systému - vegetativní (odpovědné za přenos impulsů) a somatické (propojení mozku s kůží a ADP).

Senzorický systém hraje hlavní roli při stanovení reakce na vnější podněty a změny. To zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je výsledkem práce nervového systému..

Endokrinní systém spolu s nervovým systémem reguluje vnitřní reakce a pocity z prostředí. Emoce, duševní aktivita, vývoj, růst, puberta závisí na její práci..

Hlavními orgány v něm jsou štítná žláza a pankreas, varlata nebo vaječníky, nadledviny, epifýza, hypofýza a brzlík.

Za reprodukci odpovídá reprodukční systém.

Močový systém je zcela v pánevní dutině. Stejně jako předchozí se liší v závislosti na pohlaví. Potřeba systému spočívá v odstranění toxických a cizích sloučenin, přebytku různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močovodů a močového měchýře.

Trávicí systém je vnitřní orgán člověka umístěný v břišní dutině. Jejich uspořádání je následující:

Jeho funkcí, která logicky vyplývá z názvu, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění lidských břišních orgánů poskytuje obecnou představu o procesu trávení. Spočívá v mechanickém a chemickém zpracování potravin, absorpci, štěpení a vylučování odpadu z těla..

Dýchací systém se skládá z horní části (nosohltanu) a dolní části (hrtanu, průdušek a průdušnice).

Imunitní systém je obranou těla před nádory a patogeny. Skládá se z brzlíku, lymfoidní tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

Kůže chrání tělo před teplotními extrémy, vysycháním, poškozením a pronikáním patogenů a toxinů do něj. Skládá se z kůže, nehtů, vlasů, mazových a potních žláz.

Vnitřní orgány jsou základem života

Můžeme říci, že jsou základem života. Je těžké žít bez dolní nebo horní končetiny, ale stále je to možné. Ale bez srdce nebo jater nemůže člověk vůbec žít.

Existují tedy orgány, které jsou životně důležité, a existují i ​​ty, bez nichž je život obtížný, přesto možný..

Ve stejné době mají některé z prvních složek spárovanou strukturu a bez jedné z nich celá funkce přejde na zbytek (například ledviny).

Některé struktury jsou schopné regenerace (to platí pro játra).

Příroda obdařila lidské tělo nejsložitějším systémem, kterému musí věnovat pozornost a chránit to, co je mu dáno ve stanoveném čase.

Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které mohou udržovat tělo v pořádku. Z tohoto důvodu předem chátrá. Objevují se nemoci a člověk umírá, když ještě neučinil všechny skutky, které by měl mít.

Struktura a funkce lidského těla

Lidské tělo se vyznačuje tím, že všechny jeho součásti jsou neoddělitelně spojeny.

Fungování jednoho orgánu je nemožné bez ostatních.

Lidské tělo je jedinečný mechanismus, harmonický, dokonalý přírodou.

Každý musí mít znalosti o své struktuře, což mu pomůže v jakékoli oblasti činnosti a každodenního života.

Lidská struktura

Struktura lidského těla je poměrně složitá, má mnoho funkcí a charakteristik. Lidé jsou jedineční především tím, že jsou schopni vykonávat vyšší nervovou činnost, to znamená, že mají inteligenci. Existuje několik systémů, které zajišťují hladké fungování lidského těla..

Vnitřní uspořádání orgánů

Vnitřně jsou stavbou lidského těla orgány, které plní různé důležité funkce. Jsou odděleny od vnějšího prostředí kůží. Příklady některých z nich jsou mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny a další..

Vnější struktura

Navenek má člověk hlavu, krk, horní a dolní končetiny a kmen. Ten má záda, hrudník a břicho.

Systémy těla

Všechny orgány jsou shromažďovány v samostatných systémech, což pomáhá při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje poznávání struktur a jejich funkcí v těle. Rozlišují se tyto systémy:

 1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí těla v jakékoli možné poloze v prostoru. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
 2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za transport krve do celého těla. To poskytuje tkáním kyslík a živiny..
 3. Trávicí trakt vstřebává z potravy vitamíny, minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy. To je nezbytné pro generování energie, bez které není možné provádět žádné akce..
 4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, nasycují krev kyslíkem, který se přenáší po celém těle.
 5. Nervový systém je centrální a periferní, je zodpovědný za fungování celého organismu, shromažďuje informace z vnějšího světa, zpracovává je.
 6. Endokrinní žlázy jsou odpovědné za udržování homeostázy uvnitř člověka.
 7. Pohlavní orgány jsou odpovědné za reprodukci, močové orgány jsou odpovědné za odstraňování biologických tekutin.

Kůže je také oddělena odděleně, což chrání vnitřek před nepříznivými vnějšími faktory, je zodpovědné za estetickou funkci.

Centrální nervový systém a mozek

Lidský centrální nervový systém je mozek a mícha. Hlavní věcí, za kterou jsou tyto strukturní útvary zodpovědné, je tvorba reflexů, duševní činnosti, duševních funkcí, motorické a smyslové citlivosti..

Hlavním orgánem našeho těla je mozek. Nachází se v lebce, má složitou strukturu. Schematicky lze rozlišit tři sekce: hemisféry, mozeček, mosty. Mozek zpracovává informace, které člověk přijímá z prostředí, čímž vytváří impulzy reakce. Díky němu jsou lidé schopni myslet, rozumět řeči, prožívat emoce, provádět jakoukoli duševní i pracovní činnost..

Nervové kmeny pocházejí z mozku, který se rozvětvuje na menší větve po celém těle, což zajišťuje sběr informací z vnějšího světa.

Orgány hrudníku

Hrudní dutina obsahuje řadu životně důležitých útvarů. Jedním z nejdůležitějších je srdce. Nachází se téměř uprostřed hrudníku, lokalizace se nachází za střední třetinou hrudní kosti. Velikost srdce se rovná velikosti ruky zaťaté v pěst.

Svalová tkáň je velmi silná, buňky jsou propojeny můstky a tvoří něco jako plátno. Tato struktura zajišťuje elektrické vedení a kontrakci srdce. Orgán zajišťuje krevní oběh, přijímá venózní krev z cév, nasycuje ji kyslíkem a mění ji na arteriální. Ten druhý prostřednictvím srdečních tepů zajišťuje dodávku kyslíku a živin do všech lidských systémů a orgánů.

Také na hrudi jsou průdušky a plíce. Druhé jsou spárované orgány, zabírají většinu prostoru této dutiny. Každá plíce se skládá z velkých laloků: nalevo od 2, napravo od 3.

Podíl je rozdělen na menší formace, ve struktuře kterých jsou alveoly - speciální bubliny, které provádějí výměnu plynu. Alveoly nasycují krev kyslíkem, zajišťují eliminaci oxidu uhličitého. Tyto struktury jsou tvořeny větvením průdušek.

Druhé jsou velké kmeny, které vstupují do plic takzvanou bránou, kde se začínají dělit na menší útvary. Průdušky jsou zase dýchací cesty u lidí..

Dalším orgánem umístěným v hrudníku je průdušnice. Pochází z hrtanu, odkud odchází dole a přechází do průdušek.

Souběžně s tím je jícn, který má několik anatomických ohybů, sám je svalovou trubicí, která zajišťuje průchod hrudky jídla pro další trávení v žaludku.

Ten je orgánem imunitního systému, který s věkem postupně atrofuje. Osoby starší 16-18 let mají pouze zbytky brzlíku.

Břišní orgány

Orgány břišní dutiny zajišťují trávení potravy a tvorbu výkalů z jejích zbytků. Jsou odděleny od hrudníku bránicí. Orgány hrudní dutiny jsou následující:

 1. Žaludek je dutá formace, která pochází z jícnu. Žaludek je odpovědný za vstřebávání aminokyselin, obsahuje šťávu, která kromě trávicí funkce dekontaminuje přicházející zpracované potraviny.
 2. Poté dochází k přechodu do tenkého střeva, který se skládá ze 3 částí - duodena, jejuna a ilea. Tyto orgány se podílejí na trávení bolusu potravy, vstřebávání aminokyselin a sacharidů. Také se v tenkém střevě začíná tvořit žluč..
 3. Další je dvojtečka. Jeho rozdělení je následující: slepé střevo s slepým střevem, příčným tračníkem, sestupným a sigmoidním tlustým střevem. Tlusté střevo končí konečníkem. V tomto orgánu dochází k konečné absorpci živin a absorpci vody. Fekální hmoty se tvoří z potravinové kaše, které se vylučují z těla konečníkem, který končí v konečníku.
 4. Také v břiše jsou játra, pankreas a slezina. Tyto struktury jsou zodpovědné za metabolismus, hematopoézu a výměnu žluči. Játra jsou umístěna pod pravým pobřežním obloukem, pankreas pod levým. Slezina zespodu sousedí s pankreasem.
 5. V postranních částech břišní dutiny jsou ledviny, které jsou spárovanými formacemi. Nad nimi jsou sekreční žlázy - nadledviny, které jsou velmi malé. Z ledvin močovody odcházejí a přecházejí do močového měchýře. Hlavní funkcí je tvorba moči, která vstupuje do močového měchýře a je vylučována..

Kromě toho jsou v břišní dutině také velké a malé krevní cévy, lymfatické uzliny, nervové kmeny a plexusy a je zde umístěno omentum, které zajišťuje udržení všech formací na jejich místech. Chrání také vnitřní struktury před traumatizujícími účinky..

Malá pánev

Orgány pánevní dutiny mají své vlastní vlastnosti. Zde mají muži a ženy své vlastní charakteristické rysy. Mezi běžné patří přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědný za močení, druhý za defekaci.

Rozdíly u žen

U žen se děloha a vaječníky nacházejí v malé pánvi, které jsou spojeny s prvními vejcovody. Zde se také nachází vagina, stydké pysky, vulva, klitoris.

Orgány tvoří ženský reprodukční systém, které jsou odpovědné za reprodukci, produkci hormonů, těhotenství.

Rozdíly u mužů

U mužů obsahuje malá pánev semenné váčky, chámovod, prostatickou žlázu, varlata a penis. Tyto struktury jsou zodpovědné za tvorbu spermií, reprodukci, vykonávají funkci endokrinních žláz, produkci mužských pohlavních hormonů.

Užitečné informace

Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný. V tomto případě se často vyskytují různé anomálie - například zdvojnásobení orgánu, změna jeho tvaru a velikosti. Je překvapivé, že to často zůstává neviditelné a nemá to vliv na zdravotní stav..

Potenciál a vytrvalost těla jsou úžasné, je křehké a silné zároveň. Biologičtí a lékařští vědci budou muset přijít na odpovědi na velké množství záhad lidského těla. Práce v této oblasti pokračují.

Jak vidíte, struktura lidského těla je jednoduchá a složitá zároveň. Vědci stále nemohou plně odhalit všechna tajemství těla. Člověk je schopen vykonávat vyšší nervovou aktivitu díky mozkové kůře, která je pro jiné biologické druhy nepřístupná.

Z těchto důvodů je důležité, aby lidé měli alespoň obecné znalosti o jejich struktuře, což jim pomůže po celou dobu jejich životní cesty, zejména pokud jde o kontrolu jejich vlastního zdraví..

Umístění lidských vnitřních orgánů

Orgány našeho těla mají svou vlastní strukturu a umístění. Znalost umístění tohoto nebo toho orgánu vám pomůže samostatně pochopit, co vás přesně bolí. A poté vyhledejte příslušného lékaře ohledně řešení vašich zdravotních problémů. Všechny systémy našeho těla jsou vysoce propojené. Naše diagramy vám pomohou pochopit, co a kde se nachází. S nimi vám umístění lidských vnitřních orgánů zůstane v paměti po dlouhou dobu..

Tři tělesné dutiny

Lidské tělo je obvykle rozděleno do tří dutin - hrudníku, břicha a pánve. Membrána odděluje hrudník od břišní dutiny. Jedná se o speciální sval, který rozšiřuje plíce. Studium vnitřních orgánů obvykle začíná shora dolů. A prvním orgánem na této cestě je štítná žláza. Nachází se v oblasti krku pod Adamovým jablkem. Místo jeho lokalizace však nelze nazvat konstantním, protože může změnit svou velikost. Existují také případy jeho opomenutí..

Dutina hrudníku

Orgány hrudní dutiny zahrnují srdce, plíce, průdušky a brzlík. Každý z nich má své vlastní umístění a funkci. Níže uvedená těla jsou schematicky uvedena níže.

Srdce

Srdce je hlavním prvkem kardiovaskulárního systému. Jeho činnost zajišťuje pohyb krve v cévách. Místo tohoto orgánu je za žebry nad bránicí. Srdce se nachází mezi plícemi, ale jeho poloha vzhledem ke středové čáře těla je asymetrická. Dvě třetiny orgánu jsou na levé straně a jedna třetina na pravé straně. Je pozoruhodné, že tvar srdce u lidí není stejný. Je ovlivněna pohlavím, věkem, postavou, životním stylem, zdravotním stavem atd..

Plíce

Při studiu umístění vnitřních systémů a orgánů člověka se obracíme k plicím. Jejich hlavním úkolem je regulace dýchacího systému. Prakticky vyplňují celou hrudní dutinu a jsou umístěny blíže k zádům. Plíce mohou měnit svou velikost v závislosti na fázích našeho dýchání. Jejich tvar připomíná komolý kužel. Horní část plic směřuje k supraklavikulární fosse. A jejich spodní část spočívá na klenuté bránici.

Průdušky

Průdušky jsou velmi podobné větvím stromů. Jsou umístěny uvnitř plic. Tam se orgán rozvětví a vytvoří průduškový strom. Levý bronchus se liší od pravého bronchusu tím, že je delší, tenčí a také méně svislý. Tento orgán je také rozdělen do objednávek:

 • 1. řád - lobární extrapulmonální průdušky;
 • 2. řád - segmentální extrapulmonální průdušky;
 • Řád 3-5 - segmentové a subsegmentální intrapulmonální průdušky;
 • Objednávka 6-15 - malé intrapulmonální průdušky.

Brzlík

Brzlík je umístěn v horní části hrudníku. Jméno dostává podle vzhledu, který připomíná vidličku se dvěma hroty. Po dlouhou dobu zůstal orgán záhadný a špatně pochopený. Nyní však lékaři zjistili, že tato žláza je zodpovědná za imunitní systém těla..

Břišní dutina

Následující orgány jsou umístěny v břišní dutině:

 • Žaludek,
 • Slinivka břišní,
 • Játra,
 • Žlučník,
 • Slezina,
 • Střeva,
 • Ledviny,
 • Nadledviny.

Žaludek

Umístění žaludku je vlevo pod bránicí. Varhany mají tvar vaku. Jeho struktura usnadňuje změnu velikosti, protože plnost orgánu se neustále mění. Žaludek ukládá jídlo a provádí počáteční trávení. Žaludeční šťáva mu pomáhá zvládnout tento úkol..

Slinivka břišní

Dále se nachází pankreas. Nachází se za spodní částí žaludku. Mezi jeho funkce patří zajištění výměny tuků, bílkovin a sacharidů. Jedná se o velmi velkou žlázu s funkcí vnitřní a vnější sekrece..

Játra

Játra jsou umístěna vpravo nahoře, přímo pod bránicí. Je to velmi důležitý orgán pro očistu těla. Skládá se ze dvou laloků - levého a pravého. Pravá je mnohem větší než levá. Játra neutralizují cizí látky, které vstupují do těla trávicí soustavou. Poskytuje přísun glukózy, reguluje metabolismus lipidů a vykonává mnoho dalších užitečných funkcí.

Žlučník

Žlučník se nachází na dně jater. Přesněji řečeno, v její pravé podélné drážce. Žlučník má tvar vaku, jehož velikost je srovnatelná s velikostí slepičího vejce. Orgán je naplněn žlučí, která pochází přímo z jater a podílí se na obecném trávicím procesu. V močovém měchýři je žluč koncentrována a poté se pohybuje do dvanáctníku.

Slezina

Za žaludkem, v levé horní části břišní dutiny, je slezina. Má podobný tvar jako podlouhlá polokoule. Orgán je zodpovědný za imunitní systém a také plní funkce hematopoézy. Slezina také využívá vadné krvinky.

Střeva

Střeva se nacházejí v dolní části břicha pod žaludkem. Je to dlouhá složená trubice. Začíná to od tenkého střeva, které pak jde do tlustého střeva. Tlusté střevo zase končí konečníkem. 70% imunitních buněk se nachází ve střevě, a proto celkové zdraví člověka závisí na jeho dobrém fungování.

Ledviny

Ledviny jsou spárovaným vnitřním lidským orgánem. Jejich tvar připomíná fazole. Tyto orgány se účastní urogenitálního systému. Jejich lokalizací je bederní oblast po stranách za temenní vrstvou pobřišnice. Pravá ledvina je zpravidla menší než levá. Hlavní funkcí ledvin je tvorba a vylučování moči..

Nadledviny

Tělo dostalo svůj název přesně podle svého umístění. Nadledviny jsou umístěny přímo na vrcholu ledvin. Jsou to spárované žlázy endokrinního systému. Mezi jejich funkce patří regulace metabolismu, adaptace na stresové situace atd..

Orgány velké a malé pánve

U žen a mužů je struktura malé pánve odlišná. Existuje jeden velký společný orgán - močový měchýř. Nachází se ve spodní části pánve. Je to dutý orgán, který ukládá moč. Močový měchýř hraje hlavní roli v močovém systému.

Pánevní orgány u žen

Ženské orgány malé pánve zahrnují:

 • Vagina. Během porodu funguje jako porodní kanál. Vnitřek pochvy má mnoho záhybů, je pokrytý sliznicí. Tato struktura umožňuje orgánu se silně protáhnout, což zjednodušuje narození dítěte..
 • Vaječníky. Vaječníky jsou spárovaný orgán umístěný po stranách na samém dně břicha ženy. Tvarem připomínají vaky; obsahují vejce. Právě ve vaječnících se produkují ženské pohlavní hormony - progesteron a estrogen..
 • Děloha. Nachází se v samém středu pánve a svým tvarem připomíná hrušku. Jeho účelem je nést plod. Stěny dělohy jsou tvořeny mnoha svaly, které rostou s plodem. Během porodu se začnou prudce stahovat a tlačí dítě do porodních cest..
 • Vejcovody. Jeden konec je spojen s dělohou, druhý s vaječníky. Vejce se pohybují trubkami do dělohy.
 • Čípek. Je to spodní část dělohy, která spojuje dutinu s pochvou. Během těhotenství děložní čípek spolehlivě uzavírá vstup do dělohy, v době porodu se otevírá.

Pánevní orgány u mužů

Mezi mužské orgány malé pánve patří:

 • Prostata. Nachází se pod močovým měchýřem. Touto žlázou procházejí oba ejakulační proudy a začíná také močová trubice. Funkce prostaty zahrnuje vylučování zvláštního tajemství do spermatu.
 • Semenné váčky. Jsou to spárované varhany. Nachází se za a po straně močového měchýře a na horní straně prostaty. Semenné váčky produkují fruktózu, což je velmi důležité pro udržení správné kvality spermií..
 • Varlata. Umístěno uvnitř šourku. Produkujte testosteron (mužský pohlavní hormon) i spermie.

Závěr

Při studiu vnitřních orgánů dobře pomáhá anatomický atlas nebo speciální figuríny. Budou sloužit jako průvodce po vnitřních orgánech dětí i dospělých..

Znalost umístění našich vnitřních orgánů nám mnohem usnadňuje pochopení toho, co je zdrojem bolesti. Při vyšetření lékaře můžeme poskytnout přesnější informace o našich pocitech bolesti. A to zase urychlí přesnou diagnózu. Díky včasné identifikaci problému je jeho řešení snazší a rychlejší.

Lidská struktura: umístění vnitřních orgánů u mužů a žen

Lidské tělo je poměrně složitý „mechanismus“, kde jsou všechny podrobnosti propojeny a fungují harmonicky. A znát strukturu, stejně jako umístění vnitřních orgánů, je prostě nutné pochopit alespoň obecné procesy, které se vyskytují v těle, díky precizní práci každého orgánu.

 • Lidská anatomie, vnitřní orgány
 • Anatomie jednotlivých orgánů, umístění podle zón
 • Hrudník a jeho součásti
 • Břišní orgány
 • Vnitřní orgány velké a malé pánve
 • Závěr


Tyto znalosti vám pomohou rychle se orientovat v případě bolesti a správně reagovat v určité situaci. Tento článek odhalí vnitřní strukturu lidských orgánů a jejich fungování v harmonickém systému lidského těla..

Lidská anatomie, vnitřní orgány

Naše tělo se skládá z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Z oddělených skupin se získávají orgány, které se nazývají vnitřní, protože jsou uvnitř. Téměř každý zná mnoho z nich od školy, ve které bylo lidské tělo studováno na hodinách anatomie a dokonce i na obrázcích..

Většina začne přemýšlet o svém vnitřním „světě“ až poté, co něco v nich bolí. Ale i povrchní znalosti o umístění lidských orgánů a jejich funkcích v těle výrazně zjednoduší pochopení toho, co se děje, a pomohou lékaři správně vysvětlit, aby mohl správně stanovit diagnózu. Ano, a jeho další doporučení se nebudou zdát tak vyčerpávající a budou pro vaše porozumění přístupnější..

Anatomie jednotlivých orgánů, umístění podle zón

Každý orgán má své vlastní strukturální rysy, pomocné a hlavní funkce a také určitou lokalizaci. Proto selhání jednoho organického prvku často ovlivňuje několik dalších orgánů, které jsou součástí celého a dobře naolejovaného mechanismu. A aby člověk lépe porozuměl a cítil své tělo, musí důkladně prostudovat polohu, práci svých vnitřních orgánů a včas pomoci tělu vyrovnat se s nemocemi nebo úrazy v případě naléhavé potřeby.

Ženské a mužské organismy zahrnují několik hlavních zón, ve kterých jsou „dokončeny“ určité skupiny orgánů.

Jsou dále rozděleny takto:

 • Břišní a hrudní oblasti.
 • Velká a malá oblast pánve.

Vnitřní jednotlivé orgány, které nemají seskupení, jsou umístěny mezi hlavními zónami, přesněji v jejich intervalech.

Obecný úvod lze zahájit štítnou žlázou, která je umístěna pod hrtanem v přední dolní části krku. Tento poměrně důležitý prvek těla v procesu života je mírně posunut dolů nebo hluboko, ale je to zcela přípustný a normální jev.

Dalším výrazným prvkem, který nemá skupinu, je bránice, která se nachází mezi hrudní a břišní oblastí. Hlavním účelem tohoto orgánu je rozšíření oblasti plic pro volný průchod vzduchu..

Hrudník a jeho součásti

Nejdůležitější a trvalé oblasti hrudní kosti:

 • Srdce.
 • Průdušky.
 • Plíce a brzlík.

Srdce je hlavní sval lidského těla a jeho „motor“, díky kterému funguje celý systém lidského života. Jedná se o vnitřní orgán umístěný na levé straně hrudníku mezi plícemi nad bránicí. Jeho hlavním úkolem je zajistit životně důležitou činnost těla jako celku čerpáním oběhového systému. Je to druh „krevní hydraulické pumpy“, která neustále ve spojení s dalšími orgány zajišťuje přísun krve obohacené kyslíkem do dalších částí lidského těla..

Tvar srdečního svalu se může u jednotlivých lidí lišit. Závisí to na životním stylu, věku, pohlaví a zdravotním stavu obecně pro každého jednotlivce.

Plicní systém, skládající se ze symetricky umístěných plic, vyplňuje hlavní část hrudníku od klíční kosti po bránici. Plíce, které jsou odpovědné za dýchací přístroj, mají kónický protáhlý formát a jsou spolehlivě chráněny žebry v té části hrudníku, kde jsou obzvláště silné.

Průdušky jsou ve formě pravidelně rozvětvené rostliny, jejíž základnou je stonek vycházející z průdušnice a rostoucí v obou plicích. Stejná funkce neovlivňuje jejich vizuální symetrii. Pravostranný orgán je na rozdíl od levostranného protějšku znatelně zkrácen a poněkud zesílen. A v bronchiálním systému jsou také poddruhy:

 • Segmentální mimopulmonární.
 • Lobar extrapulmonární.
 • Bronchioly, které organicky proudí do alveol.
 • Intra-plicní subsegmentální.

Brzlík nebo brzlík, vnitřní orgán, který je hlavním imunologem lidského těla a je umístěn v zadní horní části hrudní kosti. Vizuálně má vidlicový tvar.

Břišní orgány

Tato dutina obsahuje následující prvky:

 • Žaludek.
 • Slinivka břišní.
 • Játra.
 • Ledviny.
 • Nadledviny.
 • Žlučník.
 • Střevní trakt.
 • Slezina.

Žaludek je druh sáčku na jídlo, který se díky pružné svalové tkáni při plnění táhne. Umístění hlavní nádoby na potraviny je umístěno pod bránicí a je mírně posunuto doleva. I když v případě poruchy tohoto orgánu je bolest obvykle lokalizována ve středu. Hlavní funkcí žaludku je rozložení potravy na živiny a užitečné látky pomocí žaludeční šťávy.

Játra jsou multifunkční a jsou jedním z nejdůležitějších orgánů trávicího procesu. Kromě toho slouží jako filtrační mechanismus a je umístěn v subkostální oblasti na pravé straně. Struktura jater je nerovnoměrná, má dva laloky a jejím úkolem je chránit tělo před intoxikací, jakož i regulaci mezibuněčného metabolismu a produkci cholesterolu.

Pankreas produkuje enzymové látky pro asimilaci a trávení potravy. Jeho umístění je v levé horní části pobřišnice za žaludkem. Produkuje přírodní inzulín a aktivně se účastní metabolických procesů.

Žlučník je malý, ale nezbytný orgán pro normální fungování gastrointestinálního systému. Slouží k produkci žluči a nachází se v břišní dutině na pravé straně, která má vejčitý tvar. Hraje obrovskou roli při trávení a pokud selže, můžete pociťovat nepohodlí v podobě zvracení, nevolnosti, bolesti na pravé straně. Vývoj peptických vředových onemocnění duodena a žaludku také není úplný bez jeho účasti..

Ledviny jsou dvojí orgány a nacházejí se v břišní dutině a plní velmi důležitou funkci v močovém systému. Jsou umístěny v dolní zadní části pobřišnice, mají dvoustranné uspořádání s určitou asymetrií a mírným rozdílem ve velikosti. Pravá ledvina je o něco menší než levá a je umístěna o něco níže. Vizuální vzhled ledviny připomíná zakřivené bobové ovoce.

Nadledviny, společníky ledvin, se také nacházejí v lidské břišní dutině na obou stranách a plní významnou funkci v endokrinním a hormonálním systému. Produkují a vstřikují do krve více než dvě desítky hormonů, včetně adrenalinu, kortikosteroidů a androgenů. Nadledviny, které dostávají impulsy nervového systému z kortikálních a medulárních látek, které plní tyto orgány, pomáhají korigovat procesy inhibice a vzrušení při různých poruchách a stresech.

Slezina je základem imunitního systému a obvodu hematopoézy. Nachází se v břišní dutině v levé horní části a vypadá jako podlouhlý ovál.

Jeho funkce:

 • Ochrana lidského těla před různými infekcemi.
 • Zlepšuje metabolismus.
 • Tvorba erytrocytů a krevních destiček.

Poruchy a tedy i signály bolesti spojené s prací sleziny jsou velmi vzácné..

Střevo, které vyplňuje dolní část břicha, zahrnuje přítomnost tenkého střeva, tlustého střeva a slepého střeva. Tenké střevo se liší od tlustého střeva ve svém umístění a podle toho i v průměru. Výrazně zkrácené a zahuštěné střevo, které zahrnuje proces slepého střeva, je poslední částí, která odstraňuje odpad z lidského těla konečníkem ven. Jeho lokalizace, ohýbání kolem celé střevní struktury, je narovnanější. Tenké střevo, které do něj proudí z pravé strany, je mnohem více zamotané a delší.

Při sebemenším narušení výživy a následném trávení potravy lidským tělem vydává střevo příslušné signály ze své strany. Nedostatečná práce prvků břišní dutiny před vstupem odpadu do střev je plná různých projevů, jako je plynatost, průjem, zácpa, nepohodlí v dolní části břicha. Významným ukazatelem ve vývoji určitých onemocnění je svalový tonus stěn jícnu a střev..

Vnitřní orgány velké a malé pánve

Genitourinární systém těla je

močový měchýř a reprodukční systém, který v mužském těle obsahuje:

 • Prostata.
 • Semenné váčky.

V ženském těle reprodukční systém obsahuje:

 • Vaječníky.
 • Děloha.

Močový měchýř je umístěn za stydkou kostí v dolní pánvi. Hlavní funkcí tohoto orgánu je ukládat moč a zbavit se jí močovou trubicí. Elastická svalová tkáň, je-li přítomna, se táhne a po vyprázdnění se podle toho smrští.

Když je močový měchýř prázdný, nachází se jasně za pubisem, ale pokud se začne plnit močí, roste vzhůru a výrazně mění svůj tvar na vejčitý. Tento orgán může růst na základě individuálních charakteristik organismu, někdy dosahuje úrovně pupku. Pokud se vyskytnou "problémy" v práci močového měchýře, může dojít k bolesti v dolní části břicha a bolesti při močení.

Děloha se nachází ve střední pánevní oblasti nad močovým měchýřem. Jedná se o nejpružnější ženský orgán, který má v klidovém stavu délku asi sedm centimetrů a během těhotenství se může natáhnout do značné velikosti. Je to také nejpohyblivější orgán díky volnosti uvnitř těla v blízkosti děložního prostoru, která umožňuje děloze pohybovat se při plnění střev a močového měchýře.

Ve tvaru je to zploštělá hruška zaoblená ve spodní části (přechod k děložnímu čípku). Hlavním úkolem tohoto orgánu je pokračování lidské rasy. Nádrž pro nosení a formování dítěte má třívrstvou strukturu stěn, které jsou díky svým ochranným funkcím a svalovému tónu nezbytnému pro proces porodu také odpovědné za přísun potřebných živin.

Vaječníky jsou výlučně ženský párový orgán, který je zodpovědný za porod. Hlavním úkolem tohoto orgánu je zrání a tvorba pohlavních buněk u žen, i když se také podílí na produkci steroidů a pohlavních hormonů. Nachází se od dělohy na obou stranách a symetricky vzhledem k ní. Cyklická aktivita vaječníků je určena měsíčním menstruačním procesem, v důsledku čehož se obnovuje buněčný komplex vyvinutý pro oplodnění vajíčka.

Semenné váčky jsou výlučně mužské dvojité orgány a jsou umístěny v laterální zadní oblasti močového měchýře. Produkují nezbytné tajemství pro vývoj a výživu spermií a zároveň mají vylučovací funkci. V procesu ejakulace hrajte jednu z hlavních rolí.

Prostatická žláza je mužský orgán umístěný vpředu ve spodní střední oblasti malé pánve těsně pod močovým měchýřem. Svým vzhledem připomíná kaštan s drážkami uprostřed. Hlavním úkolem tohoto orgánu je sekrece sekreční tekutiny ve spermiích, která je bohatá na enzymatické látky a imunoglobuliny. A také ve stavu erekce blokuje výtok z močové trubice a podílí se na procesu ejakulace. Díky intenzivnímu kontrakci svalové tkáně podporuje prostata zkapalňování spermií a zvyšuje tak jejich pohyblivost a vitální aktivitu..

Závěr

Lidské tělo je předmětem neustálého experimentování a výzkumu. A ochrana a ochrana jejich vnitřních orgánů je instinktem každé živé bytosti. Bohužel ne vždy zacházíme se svým tělem správně, s porozuměním a respektem, s nezdravým životním stylem, s mnoha špatnými návyky nebo se zatěžujeme těžkou fyzickou prací. To vše může nakonec negativně ovlivnit práci určitých orgánů a celého vnitřního systému. Proto vám potřebné znalosti o umístění a fungování životně důležitých vnitřních orgánů pomohou určit příčinu nepohodlí a pomohou si v případě nouze ještě předtím, než lékař přijde.

Lidské anatomie vnitřní orgány člověka v obrazech

Lidská struktura - vnitřní orgány: studujeme jejich rozložení podle fotografií a obrázků

Tělo je složitý biomechanismus, který nepřetržitě pracuje po celý život člověka. I když je vědomí v klidu, dýchání, srdeční rytmus, střevní motilita a nervové impulsy se nezastaví.

Vnitřní orgány, které tvoří lidskou strukturu, fungují, spojené svým funkčním významem do vzájemně propojených systémů.

Co jsou vnitřní orgány

Abychom představili strukturu lidského těla, je nutné porozumět anatomii, struktuře tkání a buněk, vědět, jak jsou orgány umístěny a jaké funkce vykonávají.

Buněčná a tkáňová struktura jsou strukturní jednotky, které tvoří složitější biologické struktury, nazývané orgány.

Lidské orgány mají následující kritéria:

 • skládají se z různých buněk a tkání,
 • se rozlišují,
 • mít stabilní polohu v těle,
 • se vyvíjejí v procesu ontogeneze.

Orgány rostou spolu se zbytkem tělesných tkání, ale jejich růst ve velikosti má různé rychlosti..

! Jak vypadá struktura a schéma lidské kůže?

Rozdíl v rychlosti růstu je patrný ve vývoji adolescentů, kdy kostní struktury a tělesná hmotnost znatelně předčí vývoj srdce a cév, a proto je u mladých lidí a dívek často diagnostikována vegetativní vaskulární dystonie..

Po uplynutí určité doby se však rychlost vývoje vyrovná a blaho dítěte se vrátí do normálu..

Systémy vnitřních orgánů

Strukturální jednotky lidského těla jsou kombinovány do následujících systémů:

 1. Trávicí - zajišťuje mechanické a enzymatické zpracování potravin, podporuje absorpci potřebných látek do krve a eliminuje přebytečné a nestrávené částice.
 2. Cirkulační - odpovídá za transport živin, eliminaci toxinů a výměnu plynů.
 3. Respirační - dodává tělu kyslík pro energii a vylučování produktů metabolismu dýchacích cest (oxid uhličitý).
 4. Nervový - zodpovědný za regulaci většiny procesů, citlivosti a motorické aktivity.
 5. Sexuální nebo reprodukční - zajišťuje proces vnitřního oplodnění a plodení plodu (u žen).
 6. Vylučovací - zajišťuje odstranění přebytečných tekutin, solí a metabolických produktů.
 7. Endokrinní - zajišťuje hormonální regulaci životně důležitých procesů.

Lidská anatomie je barevně zobrazena ve specializovaných atlasech na obrázcích. Anatomické atlasy vám umožní lépe vidět a porozumět struktuře člověka.

! Základy anatomie: lidská kostra se jménem všech kostí

Zažívací ústrojí

Trávení je aktivní proces nezbytný pro obnovu základních látek v těle a pro energii. K udržení vitality a normální pohody by měla strava člověka obsahovat tuky, bílkoviny a sacharidy..

Stojí za to pamatovat! Odmítnutím živočišných bílkovin lidé omezují přísun esenciálních aminokyselin, jejichž syntéza se v lidském těle nevyskytuje a které nepřicházejí spolu s rostlinnými bílkovinami.

názevMísto, odděleníFunkční hodnota
ZubyÚstní dutinaPříjem potravy, primární mletí a zpracování se sekrecí slinných žláz - sliny
Jazyk
Slinné žlázy
HltanHltan (oblast hrdla, fragment dýchací trubice)Překážka vstupu potravy do dýchacích cest blokováním průchodu epiglottis, transportem potravy
JícenJícenTransport kusu jídla do žaludku v důsledku mechanické práce motorické funkce
ŽaludekŽaludek (pod žebry na levé straně a pod xiphoidním procesem)Je zásobníkem potravin, vykonává funkce chemického zpracování a sání
Tenké střevoTenké střevo (břicho)Enzymatické zpracování potravin
DvojtečkaTlusté střevo (břicho, pánevní dutina)Vstřebávání tekutin a tvorba výkalů

Kromě trávicího traktu se na zpracování potravin podílejí pomocné formace, které jsou zodpovědné za sekreci enzymů:

 • malé a velké slinné žlázy (sekrece slin),
 • játra (žluč),
 • pankreas (trávicí enzymy),
 • žlučník.

Uspořádání vnitřních orgánů člověka (trávení):

Celková délka zažívacího traktu člověka je do 10 m.

Anatomie kardiovaskulárního systému

Srdce a cévy jsou odpovědné nejen za krevní oběh, ale také za dodávku živin do všech buněk a tkání, za sběr metabolických produktů a výměnu plynů.

Hlavním důvodem potřeby kyslíku pro lidský život je jeho schopnost oxidovat a uvolňovat energii, a proto je tok plynů krví tak nezbytný, aby fungoval biomechanismus těla..

názevKde jeFunkční hodnota
SrdceHrudní košČerpání krve
Velký kruh krevního oběhuZ levé srdeční komory do pravé síněVýživa všech buněk a tkání
Malý kruh krevního oběhuZ pravé komory do levé síně (plicní oběh)Výměna plynů v plicních tkáních

Velké a malé kruhy krevního oběhu:

Krev sbírá metabolické produkty buněk a přenáší je do struktur ledvin a jater, kde se provádí filtrace a dezinfekce toxinů, stejně jako návrat vyčištěné krve do nového kruhu krevního oběhu.

! Lekce anatomie: kolik svalů je v lidském těle

Umístění struktur dýchacího systému

Dýchání je proces nezbytný pro oxidaci živin v buňkách a pro energii. Tato skutečnost vysvětluje kritický stav a časnou smrt živých organismů dýchajících vzduch, když se zastaví přívod kyslíku..

názevMísto, odděleníFunkční hodnota
Nosní dutinaHorní dýchací cestyOhřívací proudy vzduchu zabraňují pronikání velkých cizích částic a prachu
NosohltanuLetecká doprava
Orofaryngu
HrtanDolní dýchací cesty
PrůdušniceVzduchový transport, tvorba sekrece sliznice
Průdušky (bronchiální strom)Zvlhčování a přeprava vzduchu
PlíceVýměna plynu

Umístění a vnitřní struktura lidského dýchacího systému:

Dusení v důsledku komprese horních dýchacích cest nebo jiné překážky v zásobování kyslíkem se nazývá „zadušení“. To je nebezpečný stav pro lidský život a zdraví..

Důležité! V případě zástavy dýchání musí být oběti poskytnuta okamžitá první pomoc, která spočívá v provedení opatření pro nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.

Umístění centrálního nervového systému a periferních nervů

Nervový systém je zodpovědný za většinu regulačních procesů v těle, zajišťuje propojení s vnějším světem analýzou informací přijatých z receptorů, pohybu a schopnosti reagovat.

Centrální nervový systém (CNS)MozekPředníKonečnýČichový, bazální ganglia, mozková kůra, boční komory
středně pokročilíEpithalamus, thalamus, hypotalamus, třetí komora, metathalamus
Mozkový kmenStředníČtyřnásobek, mozkové nohy, sylviův akvadukt
Ve tvaru diamantuZadníVarolievův most, mozeček
Obdélník
Mícha
Periferní nervový systém

Uspořádání centrálního nervového systému a periferních nervů osoby:

Periferní nervový systém se skládá z nervů vycházejících z nervového kmene, které jsou distribuovány po celém těle a shromažďují informace a regulují probíhající procesy.

Rozmnožovací systém

Na rozdíl od jiných funkčních struktur je reprodukční systém mužů a žen výrazně odlišný..

Umístění genitálních prvků u mužů:

názevKde jeFunkční hodnota
VarlataDo břicha, poté sestup do šourkuProdukce spermií
Vas deferensBřišní dutina, močová trubiceOdstranění spermatu během ejakulace

Sestup varlat je způsoben skutečností, že produkce spermií vyžaduje teplotu několik stupňů pod přirozenou teplotou uvnitř lidského těla..

Umístění lidských pohlavních orgánů na obrázcích (u mužů):

Varlata a nadvarlete jsou také zodpovědná za tvorbu „mužského“ pohlavního hormonu testosteronu, který ovlivňuje chování, růst a vývoj člověka..

Umístění vnitřních orgánů reprodukčního systému u žen:

názevKde jeFunkční hodnota
VaječníkyPodbřišekSyntéza hormonů, tvorba vajíček
VejcovodyPřeprava vajec
DělohaBřišní dutina za močovým měchýřemNesoucí plod
VaginaMalá pánevPodporuje akt oplodnění, podílí se na procesu odstraňování tekutin během menstruace

Uspořádání genitálních struktur u žen:

Močení u žen, na rozdíl od silnějšího pohlaví, probíhá samostatným otevřením močové trubice.

Umístění a struktura močového systému

Močení je zodpovědné za vylučování přebytečných tekutin, solí a metabolických produktů z těla, které byly filtrovány v ledvinách..

názevKde jeFunkční hodnota
LedvinyRetroperitoneální prostor poblíž páteřeFiltrace krve, tvorba moči
MěchýřRetroperitoneální v malé pánviAkumulace moči (0,5-0,7 l)
Močová trubiceVylučování močí

Schéma lidských močových orgánů na obrázcích:

V lidském těle se v průměru za 24 hodin vytvoří až 1 500 ml moči, která se skládá z toxinů, solí a přebytečné tekutiny.

! Lekce biologie: kolik párů chromozomů má normální člověk

Orgány endokrinního systému

Endokrinní regulace nastává v důsledku produkce skupiny hormonů specializovanými strukturami.

Funkce hormonální regulace jsou:

 • slinivka břišní,
 • kůra nadledvin a dřeň,
 • epifýza,
 • hypofýza,
 • příštítná tělíska,
 • Štítná žláza,
 • varlata,
 • vaječníky.

Schéma - fotografie s titulky:

Hormony jsou biologicky aktivní látky vylučované tělem. Rovnováha hormonů se podílí na práci všech struktur těla, ovlivňuje růst, vývoj, aktivitu a další procesy.

Pojďme to shrnout

Lidské tělo je složitý multifunkční mechanismus skládající se z mnoha vzájemně propojených strukturních jednotek. Kontinuální a autonomní práce vnitřních částí struktury umožňuje člověku existovat po celá desetiletí, aniž by přemýšlel o složitých procesech probíhajících v něm..

Anatomie člověka: Struktura člověka a fyziologie

Člověk je právem považován za nejsložitější živý organismus. Jeho anatomie zajišťuje normální fungování a odolnost vůči životnímu prostředí.

Pokud připustíme nějakou metaforu, pak je lidské tělo současně skladem, elektrickou společností, lékárnou a čistírnou odpadních vod..

Díky své anatomické struktuře má lidské tělo sílu a sílu.

Anatomie je věda, která studuje strukturu člověka, jeho vnější a vnitřní součásti. Lidská anatomie zároveň jasně ukazuje, jak dokonalé a zároveň křehké je lidské tělo. Koneckonců, poškození jednoho systému může vyvolat narušení práce všech ostatních oddělení.

Vnější struktura člověka

Lidská anatomie se dělí na vnitřní a vnější strukturu. Externím zařízením osoby jsou části těla, které může každý vidět a pojmenovat:

 • hlava;
 • krk;
 • vpředu - hrudní kost;
 • vzadu - vzadu;
 • horní a dolní končetiny.

Kostra

Lidská kostra zahrnuje:

 • lebka;
 • krční páteř;
 • spodní čelist;
 • hrudní kost;
 • klíční kost;
 • brachiální kost;
 • žebra;
 • lopatky;
 • xiphoidní proces;
 • pánev;
 • křížová kost;
 • kostrč;
 • poloměr;
 • loketní kost;
 • kosti rukou;
 • stehenní kost;
 • tibie;
 • fibula;
 • nožní kosti.

Lidská kostra je jakousi kostrou pro vnitřní orgány, která zahrnuje mnoho různých kostí spojených s klouby.

Když se dítě narodí, jeho kostra obsahuje 350 kostí. Když vyrůstají, některé kosti rostou společně, takže u dospělého je jich už 200. Všichni spadají do dvou skupin:

 1. Axiální kosti, které jsou zahrnuty v nosných strukturách.
 2. Kosti příslušenství.

Kost vyvinutá pro dospělé zahrnuje:

 • organická tkáň;
 • anorganická tkáň;
 • voda.

Chrupavka

Chrupavka může být někdy základní složkou kosti a někdy působí jako dočasný prvek. Je třeba poznamenat, že tkáň chrupavky je méně silná a hustá než kost.

Chrupavka obsahuje specifické buňky - chondrocyty. Charakteristickým rysem chrupavky je absence krevních cév kolem ní, to znamená, že nepronikají ani nevyživují. Chrupavka dostává výživu z tekutiny, která je v okolních tkáních.

Chrupavka je následujících typů:

 • žlutá vláknitá;
 • hyalin;
 • bílé vláknité.

Artikulace

 • artikulace kostí těla;
 • klouby kostí trupu a hlavy;
 • klouby kostí horních končetin;
 • klouby kostí dolních končetin.

Klouby poskytují pohyb svalům, které se připevňují k šlachám. Schopnost svalů se stahovat vám umožňuje hýbat trupem, rukama a nohama a provádět různé činnosti: skákat, otáčet se, náhle zastavit, běhat, ohýbat se a dokonce se usmívat.

Vnitřní struktura člověka

Vnitřní struktura člověka jsou orgány prvořadého významu, které mají své vlastní funkce a nejsou otevřené lidskému oku. Tyto zahrnují:

 • srdce;
 • žaludek;
 • plíce;
 • mozek;
 • játra;
 • plíce;
 • střeva.

Kromě výše uvedených částí zahrnuje vnitřní struktura člověka sekreční žlázy, nervové kmeny, krevní cévy atd. Mezi ně patří:

 • brzlík;
 • mléčné žlázy (u žen);
 • prostata (u mužů);
 • nadledviny;
 • Štítná žláza;
 • hypofýza;
 • epifýza;
 • endokrinní žlázy;
 • exokrinní.

Nervový systém zahrnuje: centrální a periferní části. Cévní systém zahrnuje: žíly, kapiláry; tepny.

Je dobře známo, že anatomická struktura lidského těla má určitou podobnost s některými zvířaty. Tato skutečnost je způsobena skutečností, že lidé se vyvinuli z savců. Má nejen anatomickou podobnost, ale také podobnou buněčnou strukturu a podobnou DNA.

Lidské tělo se skládá z buněk, které se seskupují a tvoří epitel, ze kterého jsou vytvořeny všechny lidské orgány.

Všechny části lidského těla jsou propojeny do systémů, které fungují harmonicky a zajišťují udržitelný lidský život:

 1. Kardiovaskulární. Hraje hlavní roli, protože pumpuje krev a transportuje ji do všech ostatních orgánů.
 2. Respirační. Nasycuje krev kyslíkem a také ji přeměňuje na oxid uhličitý.
 3. Nervový. Zahrnuje míchu a mozek, nervová zakončení, stonky a buňky. Hlavním úkolem je regulace všech funkcí těla.
 4. Zažívací. Nejsložitější lidský systém. Hlavním úkolem je trávit jídlo, dodávat tělu živiny a energii pro život.
 5. Endokrinní. Ladí nervové a biologické procesy.
 6. Muskuloskeletální. Usnadňuje pohyb člověka a udržuje jeho tělo ve vzpřímené poloze. Zahrnuje: klouby, vazy, svaly.
 7. Kůže nebo kožní systém. Je ochranná skořepina, která brání vstupu škodlivých prvků.
 8. Močové a pohlavní. Pohlavní orgány se dělí na mužské a ženské. Hlavní funkce Ying - reprodukční a vylučovací.

Jaké orgány skrývá hrudník?

V hrudníku jsou umístěny:

 • srdce;
 • plíce;
 • průdušky;
 • průdušnice;
 • jícen;
 • membrána;
 • brzlík.

Srdce

Srdce se nachází mezi plícemi a ve skutečnosti je to sval. Pokud jde o jeho velikost, srdce není větší než pěst člověka, to znamená, že pokud každý člověk sevře pěst, pak jeho velikost bude shodná s jeho srdcem. Jeho funkcí je přijímat a pumpovat krev. Má neobvyklé šikmé uspořádání: jedna jeho strana se pohybuje doprava, nahoru a dozadu a druhá dolů a doleva..

Hlavní cévy odbočují z pravé strany svalu. Tlukot srdce zajišťují dvě strany: levá a pravá. Levá komora je větší než pravá. Srdce je lemováno specifickou tkání zvanou perikard. Vnitřní část osrdečníku dorůstá do srdce a vnější část je spojena s cévami.

Plíce

Největší spárovaný orgán, který zabírá hlavní část hrudníku. Plíce jsou umístěny na obou stranách srdce a jsou uzavřeny v pleurálních vakech. Navzdory skutečnosti, že se pravé a levé plíce navenek liší jen málo, mají různé funkce a strukturu..

Jak vidíte na obrázku, plíce jsou tvořeny laloky: levá plíce má dva laloky a pravá plíce tři. Levá plíce má zlomeninu na levé straně, pravá plíce nemá takový ohyb. Hlavní funkcí plic je zásobování krve kyslíkem a její přeměna na oxid uhličitý.

Nachází se mezi průduškami a hrtanem. Jedná se o chrupavčitý půlkruh, pojivové vazy a svaly, které jsou na zadní stěně, pokryté hlenem. Ve spodní části je průdušnice rozdělena na dva průdušky, které jsou odeslány do plic. Průdušky jsou rozšířením průdušnice. Provádějí následující funkce:

 • vedení vzduchu plícemi;
 • ochranná a čisticí funkce.

Jícen

Je to dlouhá trubice, která začíná v hrtanu. Prochází bránicí a připojuje se k žaludku. Jícnu tvoří prstencové svaly, které pohánějí potravu směrem k žaludku.

Jaké orgány se skrývají v břišní dutině?

Břišní dutina obsahuje části těla, které vstupují do zažívacího systému. Tyto zahrnují:

 • žaludek;
 • játra;
 • žlučník;
 • slinivka břišní;
 • duodenum;
 • tenké střevo;
 • dvojtečka;
 • konečník;
 • řiť.

Žaludek

část trávicího systému. Jedná se o prodloužení jícnu, které je od něj odděleno chlopní zakrývající vchod. Žaludek má tvar váčku, plní se potravou a produkuje šťávu (specifickou tekutinu) bohatou na enzymy, které štěpí potravu.

Střeva

Střeva jsou nejdelší částí trávicího traktu. Začíná po výstupu ze žaludku. Má tvar smyčky a končí výstupem. Střevo se skládá z:

 • tenké střevo;
 • dvojtečka;
 • konečník.

Tenké střevo se skládá z duodena a ilea, které přecházejí do tlustého střeva, a tlustého střeva do konečníku. Hlavní funkcí střev je trávit potravu a odstraňovat její zbytky z těla.

Játra

Největší žláza v lidském těle. Podílí se také na procesu trávení. Hlavním úkolem je zajistit metabolismus a podílet se na procesu hematopoézy. Nachází se bezprostředně pod bránicí a je rozdělena na dvě části zvané laloky. Spojuje se s duodenem, úzce spojené s portální žílou, komunikuje a funguje s žlučníkem.

Slezina

Nachází se pod bránicí. Hlavní funkce jsou:

 • při tvorbě krevních elementů;
 • ochrana těla.

Velikost sleziny se mění v závislosti na množství nahromaděné krve.

Ledviny

Ledviny se nacházejí také v břiše, i když nesouvisí s trávicím traktem. Ledviny - skládají se ze spárovaných částí, které plní důležitou funkci: regulaci homeostázy. Mají tvar fazole a podílejí se na procesu močení. Močovody jsou umístěny těsně nad ledvinami..

Měchýř

Jedná se o konkrétní nádobu - vak určený ke sběru moči.

Pánevní orgány

Nachází se v prostoru, který je omezen malou pánví. Existuje rozdíl mezi mužskými a ženskými pánevními orgány, který je určen podle pohlaví..

Malá pánev zahrnuje:

 • část střeva - konečník, který je asi 15 cm;
 • močový měchýř, který má jiné umístění u mužů a žen. U žen přichází do styku se stěnami pochvy a dělohy, u mužů sousedí s potoky a semennými váčky a konečníkem;
 • ženské pohlavní orgány: vagina, děloha, vaječníky;
 • mužské pohlavní orgány: semenný váček; prostata.

(6 5,00 z 5)
Načítání…

Vnitřní orgány a lidská struktura: lokalizační diagram s popisem, fotografií

Vnitřní orgány člověka jsou ty orgány, které se nacházejí v hrudní dutině a v břišní dutině..

Na přední straně krku, pokryté štítnou chrupavkou (Adamovo jablko), leží štítná žláza. Svalová bránice leží napříč dutinou, nad ní jsou průdušky, které jdou do plic a srdce. Brzlík (brzlík) leží za hrudní kostí nad srdcem. Jícnu prochází hrudní dutinou shora dolů z hrtanu do žaludku..

Břišní dutina obsahuje žaludek se slinivkou břišní, játra se žlučníkem, slezinu a střeva..

Na zadní stěně, na obou stranách páteře, za pobřišnicí leží ledviny s nadledvinkami, ze kterých jdou močovody.

V malé pánvi je močový měchýř, pod ním je prostata u mužů. U žen obsahuje malá pánev dělohu a k ní připojené dva vaječníky..

V lidské hrudní dutině je hlavní vnitřní orgán - srdce. Je umístěn nad bránicí, která odděluje hrudní dutinu od břišní dutiny, a je mírně posunut doleva. Tady po stranách jsou plíce, průdušky a průdušnice k nim. Na samém vrcholu hrtanu je štítná žláza, za hrudní kostí je brzlík, brzlík.

V břišní dutině vpravo je játra a pod ní žlučník, na levé straně je žaludek s pankreasem a slezinou. Pod střevem, vzadu po stranách páteře ledviny s nadledvinkami. Z ledvin jdou močovody do močového měchýře, který je již v pánevní dutině.

U mužů je prostata v malé pánvi, u žen děloha s nádory dělohy - vaječníky a pochva.

Struktura lidského těla, jak jsou vnitřní orgány umístěny v lidském těle, je vidět na fotografii níže.

V závislosti na pohlaví osoby (muže nebo ženy) se struktura reprodukčního systému v těle bude lišit, což lze vidět na fotografii níže.

Podrobnější informace o struktuře osoby (nejen vnější, ale i vnitřní) se můžete dozvědět studiem vědy o „anatomii“, která ji studuje ve všech detailech..

Každý ví, že srdce je nalevo (z větší části) a plíce jsou za hrudníkem, ledviny jsou po stranách v bederní oblasti atd. A proč jsou vnitřní orgány člověka umístěny přesně takto??

Většina životně důležitých orgánů je umístěna za lidskou hrudí, což poskytuje ochranu před všemi druhy poškození. Zvažte umístění některých orgánů.

Mozek je důležitým orgánem nervového systému, odpovědným za lidské duševní procesy, nervovou činnost. Mozek se nachází v lebce a skládá se z levé a pravé hemisféry, mozečku, pons varoli, podlouhlého můstku, který prochází do hřbetní.

Srdce - „motor“ lidského života, se nachází většinou vlevo v horní části hrudníku.

Plíce - jsou umístěny zcela za hrudníkem, díky plicím je naše tělo nasyceno kyslíkem a zbavuje se oxidu uhličitého.

Žaludek - Nachází se vlevo v horní části břicha.

Játra - umístěné pod bránicí v horní části břicha s hlavní částí vpravo.

Struktura a funkce lidského těla

Lidské tělo se vyznačuje tím, že všechny jeho součásti jsou neoddělitelně spojeny.

Fungování jednoho orgánu je nemožné bez ostatních.

Lidské tělo je jedinečný mechanismus, harmonický, dokonalý přírodou.

Každý musí mít znalosti o své struktuře, což mu pomůže v jakékoli oblasti činnosti a každodenního života.

Lidská struktura

Struktura lidského těla je poměrně složitá, má mnoho funkcí a charakteristik. Lidé jsou jedineční především tím, že jsou schopni vykonávat vyšší nervovou činnost, to znamená, že mají inteligenci. Existuje několik systémů, které zajišťují hladké fungování lidského těla..

Vnitřní uspořádání orgánů

Vnitřně jsou stavbou lidského těla orgány, které plní různé důležité funkce. Jsou odděleny od vnějšího prostředí kůží. Příklady některých z nich jsou mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny a další..

Vnější struktura

Navenek má člověk hlavu, krk, horní a dolní končetiny a kmen. Ten má záda, hrudník a břicho.

Systémy těla

Všechny orgány jsou shromažďovány v samostatných systémech, což pomáhá při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje poznávání struktur a jejich funkcí v těle. Rozlišují se tyto systémy:

 1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí těla v jakékoli možné poloze v prostoru. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
 2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za transport krve do celého těla. To poskytuje tkáním kyslík a živiny..
 3. Trávicí trakt vstřebává z potravy vitamíny, minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy. To je nezbytné pro generování energie, bez které není možné provádět žádné akce..
 4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, nasycují krev kyslíkem, který se přenáší po celém těle.
 5. Nervový systém je centrální a periferní, je zodpovědný za fungování celého organismu, shromažďuje informace z vnějšího světa, zpracovává je.
 6. Endokrinní žlázy jsou odpovědné za udržování homeostázy uvnitř člověka.
 7. Pohlavní orgány jsou odpovědné za reprodukci, močové orgány jsou odpovědné za odstraňování biologických tekutin.

Kůže je také oddělena odděleně, což chrání vnitřek před nepříznivými vnějšími faktory, je zodpovědné za estetickou funkci.

Centrální nervový systém a mozek

Lidský centrální nervový systém je mozek a mícha. Hlavní věcí, za kterou jsou tyto strukturní útvary zodpovědné, je tvorba reflexů, duševní činnosti, duševních funkcí, motorické a smyslové citlivosti..

Hlavním orgánem našeho těla je mozek. Nachází se v lebce, má složitou strukturu. Schematicky lze rozlišit tři sekce: hemisféry, mozeček, můstek.

Mozek zpracovává informace, které člověk přijímá z prostředí, čímž vytváří impulzy reakce.

Díky němu jsou lidé schopni myslet, rozumět řeči, prožívat emoce, provádět jakoukoli duševní i pracovní činnost..

Nervové kmeny pocházejí z mozku, který se rozvětvuje na menší větve po celém těle, což zajišťuje sběr informací z vnějšího světa.

Orgány hrudníku

Hrudní dutina obsahuje řadu životně důležitých útvarů. Jedním z nejdůležitějších je srdce. Nachází se téměř uprostřed hrudníku, lokalizace se nachází za střední třetinou hrudní kosti. Velikost srdce se rovná velikosti ruky zaťaté v pěst.

Svalová tkáň je velmi silná, buňky jsou propojeny můstky a tvoří něco jako plátno. Tato struktura zajišťuje elektrické vedení a kontrakci srdce..

Orgán zajišťuje krevní oběh, přijímá venózní krev z cév, nasycuje ji kyslíkem a mění ji na arteriální.

Ten druhý prostřednictvím srdečních tepů zajišťuje dodávku kyslíku a živin do všech lidských systémů a orgánů.

Také na hrudi jsou průdušky a plíce. Druhé jsou spárované orgány, zabírají většinu prostoru této dutiny. Každá plíce se skládá z velkých laloků: nalevo od 2, napravo od 3.

Podíl je rozdělen na menší formace, ve struktuře kterých jsou alveoly - speciální bubliny, které provádějí výměnu plynu. Alveoly nasycují krev kyslíkem, zajišťují eliminaci oxidu uhličitého. Tyto struktury jsou tvořeny větvením průdušek.

Druhé jsou velké kmeny, které vstupují do plic takzvanou bránou, kde se začínají dělit na menší útvary. Průdušky jsou zase dýchací cesty u lidí..

Dalším orgánem umístěným v hrudníku je průdušnice. Pochází z hrtanu, odkud odchází dole a přechází do průdušek.

Souběžně s tím je jícn, který má několik anatomických ohybů, sám je svalovou trubicí, která zajišťuje průchod hrudky jídla pro další trávení v žaludku.

Ten je orgánem imunitního systému, který s věkem postupně atrofuje. Osoby starší 16-18 let mají pouze zbytky brzlíku.

Břišní orgány

Orgány břišní dutiny zajišťují trávení potravy a tvorbu výkalů z jejích zbytků. Jsou odděleny od hrudníku bránicí. Orgány hrudní dutiny jsou následující:

 1. Žaludek je dutá formace, která pochází z jícnu. Žaludek je odpovědný za vstřebávání aminokyselin, obsahuje šťávu, která kromě trávicí funkce dekontaminuje přicházející zpracované potraviny.
 2. Poté dochází k přechodu do tenkého střeva, který se skládá ze 3 částí - duodena, jejuna a ilea. Tyto orgány se podílejí na trávení bolusu potravy, vstřebávání aminokyselin a sacharidů. Také se v tenkém střevě začíná tvořit žluč..
 3. Další je dvojtečka. Jeho rozdělení je následující: slepé střevo s slepým střevem, příčným tračníkem, sestupným a sigmoidním tlustým střevem. Tlusté střevo končí konečníkem. V tomto orgánu dochází k konečné absorpci živin a absorpci vody. Fekální hmoty se tvoří z potravinové kaše, které se vylučují z těla konečníkem, který končí v konečníku.
 4. Také v břiše jsou játra, pankreas a slezina. Tyto struktury jsou zodpovědné za metabolismus, hematopoézu a výměnu žluči. Játra jsou umístěna pod pravým pobřežním obloukem, pankreas pod levým. Slezina zespodu sousedí s pankreasem.
 5. V postranních částech břišní dutiny jsou ledviny, které jsou spárovanými formacemi. Nad nimi jsou sekreční žlázy - nadledviny, které jsou velmi malé. Z ledvin močovody odcházejí a přecházejí do močového měchýře. Hlavní funkcí je tvorba moči, která vstupuje do močového měchýře a je vylučována..

Kromě toho jsou v břišní dutině také velké a malé krevní cévy, lymfatické uzliny, nervové kmeny a plexusy a je zde umístěno omentum, které zajišťuje udržení všech formací na jejich místech. Chrání také vnitřní struktury před traumatizujícími účinky..

Malá pánev

Orgány pánevní dutiny mají své vlastní vlastnosti. Zde mají muži a ženy své vlastní charakteristické rysy. Mezi běžné patří přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědný za močení, druhý za defekaci.

Umístění lidských vnitřních orgánů

Orgány našeho těla mají svou vlastní strukturu a umístění. Znalosti o umístění konkrétního orgánu vám pomohou samostatně pochopit, co vás přesně bolí.

A poté vyhledejte příslušného lékaře ohledně řešení vašich zdravotních problémů. Všechny systémy našeho těla jsou vysoce propojené. Naše diagramy vám pomohou pochopit, co a kde se nachází..

S nimi vám umístění lidských vnitřních orgánů zůstane v paměti po dlouhou dobu..

Tři tělesné dutiny

Lidské tělo je obvykle rozděleno do tří dutin - hrudníku, břicha a pánve. Membrána odděluje hrudník od břišní dutiny. Jedná se o speciální sval, který rozšiřuje plíce..

Studium vnitřních orgánů obvykle začíná shora dolů. A prvním orgánem na této cestě je štítná žláza. Nachází se v oblasti krku pod Adamovým jablkem.

Místo jeho lokalizace však nelze nazvat konstantním, protože může změnit svou velikost. Existují také případy jeho opomenutí..

Dutina hrudníku

Orgány hrudní dutiny zahrnují srdce, plíce, průdušky a brzlík. Každý z nich má své vlastní umístění a funkci. Níže uvedená těla jsou schematicky uvedena níže.

Srdce

Srdce je hlavním prvkem kardiovaskulárního systému. Jeho činnost zajišťuje pohyb krve v cévách. Místo tohoto orgánu je za žebry nad bránicí..

Srdce se nachází mezi plícemi, ale jeho poloha vzhledem ke středové čáře těla je asymetrická. Dvě třetiny orgánu jsou na levé straně a jedna třetina na pravé straně. Je pozoruhodné, že tvar srdce u lidí není stejný..

Je ovlivněna pohlavím, věkem, postavou, životním stylem, zdravotním stavem atd..

Plíce

Při studiu umístění vnitřních systémů a orgánů člověka se obracíme k plicím. jejich úkolem je regulovat dýchací systém. Prakticky vyplňují celou hrudní dutinu umístěnou blíže k zádům.

Plíce mohou měnit svou velikost v závislosti na fázích našeho dýchání. Jejich tvar připomíná komolý kužel. Horní část plic směřuje k supraklavikulární fosse.

A jejich spodní část spočívá na klenuté bránici.

Průdušky

Průdušky jsou velmi podobné větvím stromů. Jsou umístěny uvnitř plic. Tam se orgán rozvětví a vytvoří průduškový strom. Levý bronchus se liší od pravého bronchusu tím, že je delší, tenčí a také méně svislý. Tento orgán je také rozdělen do objednávek:

 • 1. řád - lobární extrapulmonální průdušky;
 • 2. řád - segmentální extrapulmonální průdušky;
 • Řád 3-5 - segmentové a subsegmentální intrapulmonální průdušky;
 • Objednávka 6-15 - malé intrapulmonální průdušky.

Brzlík

Brzlík je umístěn v horní části hrudníku. Jméno dostává podle vzhledu, který připomíná vidličku se dvěma hroty. Po dlouhou dobu zůstal orgán záhadný a špatně pochopený. Nyní však lékaři zjistili, že tato žláza je zodpovědná za imunitní systém těla..

Břišní dutina

Následující orgány jsou umístěny v břišní dutině:

 • Žaludek,
 • Slinivka břišní,
 • Játra,
 • Žlučník,
 • Slezina,
 • Střeva,
 • Ledviny,
 • Nadledviny.

Žaludek

Umístění žaludku je vlevo pod bránicí. Varhany mají tvar vaku. Jeho struktura usnadňuje změnu velikosti, protože plnost orgánu se neustále mění. Žaludek ukládá jídlo a provádí počáteční trávení. Žaludeční šťáva mu pomáhá zvládnout tento úkol..

Slinivka břišní

Dále se nachází pankreas. Nachází se za spodní částí žaludku. Mezi jeho funkce patří zajištění výměny tuků, bílkovin a sacharidů. Jedná se o velmi velkou žlázu s funkcí vnitřní a vnější sekrece..

Játra

Játra jsou umístěna vpravo nahoře, přímo pod bránicí. Je to velmi důležitý orgán pro očistu těla. Skládá se ze dvou laloků - levého a pravého.

Pravá je mnohem větší než levá. Játra neutralizují cizí látky, které vstupují do těla trávicí soustavou.

Poskytuje přísun glukózy, reguluje metabolismus lipidů a vykonává mnoho dalších užitečných funkcí.

Žlučník

Žlučník se nachází na dně jater. Přesněji řečeno, v její pravé podélné drážce. Žlučník má tvar vaku, jehož velikost je srovnatelná s velikostí slepičího vejce. Orgán je naplněn žlučí, která pochází přímo z jater a podílí se na obecném trávicím procesu. V močovém měchýři je žluč koncentrována a poté se pohybuje do dvanáctníku.

Slezina

Za žaludkem, v levé horní části břišní dutiny, je slezina. Má podobný tvar jako podlouhlá polokoule. Orgán je zodpovědný za imunitní systém a také plní funkce hematopoézy. Slezina také využívá vadné krvinky.

Střeva

Střeva se nacházejí v dolní části břicha pod žaludkem. Je to dlouhá složená trubice. Začíná to od tenkého střeva, které pak jde do tlustého střeva. Tlusté střevo zase končí konečníkem. 70% imunitních buněk se nachází ve střevě, a proto celkové zdraví člověka závisí na jeho dobrém fungování.

Ledviny

Ledviny jsou spárovaným vnitřním lidským orgánem. Jejich tvar připomíná fazole. Tyto orgány se účastní urogenitálního systému. Jejich lokalizací je bederní oblast po stranách za temenní vrstvou pobřišnice. Pravá ledvina je zpravidla menší než levá. Hlavní funkcí ledvin je tvorba a vylučování moči..

Nadledviny

Tělo dostalo svůj název přesně podle svého umístění. Nadledviny jsou umístěny přímo na vrcholu ledvin. Jsou to spárované žlázy endokrinního systému. Mezi jejich funkce patří regulace metabolismu, adaptace na stresové situace atd..

Orgány velké a malé pánve

U žen a mužů je struktura malé pánve odlišná. Existuje jeden velký společný orgán - močový měchýř. Nachází se ve spodní části pánve. Je to dutý orgán, který ukládá moč. Močový měchýř hraje hlavní roli v močovém systému.

Pánevní orgány u žen

Ženské orgány malé pánve zahrnují:

 • Vagina. Během porodu funguje jako porodní kanál. Vnitřek pochvy má mnoho záhybů, je pokrytý sliznicí. Tato struktura umožňuje orgánu se silně protáhnout, což zjednodušuje narození dítěte..
 • Vaječníky. Vaječníky jsou spárovaný orgán umístěný po stranách na samém dně břicha ženy. Tvarem připomínají vaky; obsahují vejce. Právě ve vaječnících se produkují ženské pohlavní hormony - progesteron a estrogen..
 • Děloha. Nachází se v samém středu pánve a svým tvarem připomíná hrušku. Jeho účelem je nést plod. Stěny dělohy jsou tvořeny mnoha svaly, které rostou s plodem. Během porodu se začnou prudce stahovat a tlačí dítě do porodních cest..
 • Vejcovody. Jeden konec je spojen s dělohou, druhý s vaječníky. Vejce se pohybují trubkami do dělohy.
 • Čípek. Je to spodní část dělohy, která spojuje dutinu s pochvou. Během těhotenství děložní čípek spolehlivě uzavírá vstup do dělohy, v době porodu se otevírá.

Pánevní orgány u mužů

Mezi mužské orgány malé pánve patří:

 • Prostata. Nachází se pod močovým měchýřem. Touto žlázou procházejí oba ejakulační proudy a začíná také močová trubice. Funkce prostaty zahrnuje vylučování zvláštního tajemství do spermatu.
 • Semenné váčky. Jsou to spárované varhany. Nachází se za a po straně močového měchýře a na horní straně prostaty. Semenné váčky produkují fruktózu, což je velmi důležité pro udržení správné kvality spermií..
 • Varlata. Umístěno uvnitř šourku. Produkujte testosteron (mužský pohlavní hormon) i spermie.

Závěr

Znalost umístění našich vnitřních orgánů nám mnohem usnadňuje pochopení toho, co je zdrojem bolesti. Při vyšetření lékaře můžeme poskytnout přesnější informace o našich pocitech bolesti. A to zase urychlí přesnou diagnózu. Díky včasné identifikaci problému je jeho řešení snazší a rychlejší.

Fotografie vnitřních orgánů člověka

Znát strukturu a umístění vnitřních orgánů je nesmírně důležité.

I když se této problematice ani nevenujete důkladně, alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se ten či onen orgán nachází, vám pomůže rychle se orientovat, když dojde k bolesti, a zároveň správně reagovat.

Mezi vnitřními orgány jsou jak orgány hrudní a pánevní dutiny, tak orgány lidské břišní dutiny. Jejich umístění, diagramy a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku..

Orgány

Lidské tělo je složitý mechanismus skládající se z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Z jejich jednotlivých skupin se získávají orgány, které se obvykle nazývají vnitřní, protože umístění orgánů u člověka je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř každému. A ve většině případů, dokud někde neochorie, lidé zpravidla nemyslí na to, co je v nich. Přesto, i když je schéma umístění lidských orgánů pouze povrchně známé, dojde-li k onemocnění, tato znalost značně zjednoduší vysvětlení pro lékaře. Rovněž doporučení druhého budou jasnější..

Orgánový systém a aparát

Pojem systém znamená určitou skupinu orgánů, které mají vztah mezi anatomickými a embryologickými plány a také plní jednu funkci.

Aparát, jehož orgány jsou úzce propojeny, zase nemá příbuznost vlastní systému.

Splanchnology

Studium a umístění orgánů u lidí je zvažováno anatomií ve speciální sekci zvané splanchnology, studium vnitřností. Jedná se o struktury, které se nacházejí v tělních dutinách.

Nejprve jsou to orgány lidské břišní dutiny podílející se na trávení, jejichž umístění je následující.

Následuje genitourinární, močový a reprodukční systém. Tato část také zkoumá endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů..

Mozek také patří k vnitřním orgánům. Hlavový kanál je umístěn v lebce a páteřní kanál je umístěn v míšním kanálu. Ale v uvažované sekci nejsou tyto struktury studovány..

Všechny orgány se objevují ve formě systémů, které fungují v plné interakci s celým organismem. Existují respirační, močové, trávicí, endokrinní, reprodukční, nervové a další systémy.

Umístění orgánů u lidí

Jsou v několika definovaných dutinách.

V hrudníku, který se nachází mezi hranicemi hrudníku a horní bránice, jsou tedy další tři. Jedná se o pelikána se srdcem a dvěma pleurami na obou stranách s plícemi.

Břišní dutina obsahuje ledviny, žaludek, většinu střev, játra, pankreas a další orgány. Představuje trup pod bránicí. Zahrnuje samotnou břišní a pánevní dutinu.

Břišní dutina je rozdělena na retroperitoneální prostor a peritoneální dutinu. Pánev obsahuje vylučovací a reprodukční systém.

Abychom ještě podrobněji porozuměli umístění lidských orgánů, slouží níže uvedená fotografie jako doplněk k výše uvedenému. Zobrazuje dutiny na jedné straně a na druhé hlavní orgány, které jsou v nich..

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou uspořádány do dvou kategorií: duté nebo tubulární (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například pankreas nebo játra).

První mají ve svých trubkách několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Zevnitř je lemována sliznice, která plní hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů má záhyby s výrůstky a prohlubněmi. Existují však také zcela hladké sliznice..

Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

Kromě nich existuje svalová membrána s kruhovými a podélnými vrstvami, oddělenými pojivovou tkání.

Lidské tělo má hladké a pruhované svaly. Hladký - převažují v dýchací trubici, urogenitálních orgánech. V zažívací trubici jsou pruhované svaly umístěny v horní a dolní části.

V některých skupinách orgánů existuje další obal, kudy procházejí cévy a nervy.

Všechny složky trávicího systému a plic mají serózní membránu, kterou tvoří pojivová tkáň. Je hladký, díky čemuž dochází k snadnému klouzání vnitřních částí proti sobě.

Parenchymální orgány, na rozdíl od předchozích, nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a pojivové (stroma) tkáně. Buňky provádějící hlavní úkoly tvoří parenchyma a měkkou kostru orgánu tvoří stroma.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou genitálií je umístění lidských orgánů - mužů i žen - stejné. Například ženské tělo obsahuje pochvu, dělohu a vaječníky. U muže - prostaty, semenných váčků atd.

Navíc mužské orgány bývají větší než ženské orgány, a proto váží více. I když k tomu samozřejmě dochází také naopak, když ženy mají velké formy a muži jsou malí.

Rozměry a funkce

Vzhledem k tomu, umístění lidských orgánů má své vlastní vlastnosti a jejich velikost. Z malých vynikají například nadledviny a z velkých střeva.

Jak je známo z anatomie a ukazuje umístění lidských orgánů na výše uvedené fotografii, celková hmotnost vnitřností může být asi dvacet procent z celkové tělesné hmotnosti.

V přítomnosti různých onemocnění se velikost i hmotnost mohou zmenšovat i zvětšovat..

Funkce orgánů jsou různé, ale navzájem spolu úzce souvisejí. Lze je přirovnat k hudebníkům hrajícím na jejich nástroje pod kontrolou dirigenta - mozku. V orchestru nejsou žádní zbyteční hudebníci. Také však v lidském těle neexistuje jediná nadbytečná struktura a systém..

Například v důsledku dýchání, zažívacího a vylučovacího systému dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Pohlavní orgány poskytují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou životně důležité.

Systémy a přístroje

Zvažte obecné vlastnosti jednotlivých systémů.

Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Ovlivňuje jak proporce těla, tak pohyb a pohyb..

Umístění lidských orgánů kardiovaskulárního systému zajišťuje pohyb krve žilami a tepnami, nasycení buněk kyslíkem a živinami na jedné straně a odstraňování oxidu uhličitého jinými odpadními látkami z těla na straně druhé. Hlavním orgánem je zde srdce, které neustále pumpuje krev cévami..

Články O Cholecystitidou