Lidský anatomický atlas na obrázcích

Lidský anatomický atlas na obrázcích představuje kresby a diagramy, které zobrazují všechny hlavní orgány a systémy člověka s potřebnými vysvětleními. Jazyk prezentace je jednoduchý a srozumitelný, což umožňuje použití materiálů jak pro lékaře - specialisty, tak pro zdravotnické pracovníky jakékoli kvalifikace. A navíc všem, kteří chtějí vědět podrobněji, jak funguje naše tělo a jeho jednotlivé orgány.

Text atlasu je plně v souladu s aktuálními vědeckými údaji. Všechny informace jsou rozděleny do kapitol, přičemž každá kapitola popisuje jeden ze systémů těla v určitém pořadí. Anatomický atlas člověka na obrázcích může sloužit jako doplněk učebnic anatomie nebo jako nezávislý studijní průvodce, který se pohodlně používá a je kompaktní. Taková online publikace bude užitečná a zajímavá pro každého, kdo se zajímá o anatomii..

Lidská anatomie je přírodní věda, jejímž předmětem je struktura lidského těla. Existuje několik směrů:

 • systematická anatomie, jejímž předmětem jsou jednotlivé systémy těla (například pohybový aparát) a jejich vztah;
 • topografický, který studuje vzájemné umístění jednotlivých orgánů a tkání. Má velkou užitnou hodnotu;
 • plast, zabývající se studiem vnějšího tvaru těla: proporce a vzory jeho struktury.

Moderní metody studia lidského těla jsou fluoroskopie a rentgenografie. K zachování a organizaci anatomických studií jsou zapotřebí anatomické atlasy. Dosud je známo mnoho kvalitních, například stará a časem prověřená díla Raubera - Kopsche a Shpaltegolze nebo nové materiály Wolfa - Heideggera a V.P. Vorobjeva. Potřeba nových vysoce kvalitních anatomických atlasů a ilustrací však přetrvává, zejména v souvislosti se vznikem nových dat.

Online atlas, vytvořený podle systematického směru anatomie, obsahuje velké množství ilustrací pro všechny systémy lidské masturbace. Obsahem atlasu je množství věcného materiálu ze spolehlivých lékařských zdrojů.

 • Lidská kostra
  • Kosti trupu
  • Kosti hlavy (lebka)
  • Kosti horní končetiny
  • Kosti dolní končetiny
 • Kostní klouby
  • Spojení kostí kmene
  • Spojení kostí trupu a hlavy
  • Kosti horní končetiny
  • Klouby dolních končetin
 • Svaly lidského těla
  • Zadní svaly
  • Svaly hlavy
  • Krční svaly
  • Svaly hrudníku a břicha
  • Břišní svaly
  • Svaly horní končetiny
  • Svaly dolních končetin
 • Vnitřní orgány (vnitřnosti)
  • Zažívací ústrojí
  • Dýchací systém
  • Močový aparát
  • Močový systém
  • Rozmnožovací systém
 • Orgány imunitního systému
  • Lymfatický systém
  • Endokrinní žlázy (endokrinní žlázy)
 • Kardiovaskulární systém
  • Srdce
  • Perikard
  • Tepny krku a hlavy
  • Tepny horní končetiny
  • Kmenové tepny
  • Tepny pánve a dolních končetin
  • Superior vena cava a její přítoky
  • Žíly hlavy a krku
  • Žíly dolních končetin
 • Nervový systém
  • Mícha
  • Mozek
  • Mozkové pleny
  • Periferní nervový systém
  • Lebeční nervy
  • Páteřní nervy
  • Autonomní nervový systém
 • Smyslové orgány
  • Orgán vidění
  • Sluchové a rovnovážné orgány

Lidský organismus


Nervy spojují míchu i mozek se zbytkem těla. Všechny hlavní kosti, svaly, nervy těla mají přísný název, s výjimkou anatomických variací, jako jsou sesamoidní kosti a pomocné svaly.

Krevní cévy přenášejí krev do celého těla, což se pohybuje v důsledku tlukotů srdce. Venuly a žíly shromažďují krev s nízkým obsahem kyslíku z tkání v celém těle. Pohybují se do větších žil postupně, dokud nedosáhnou dvou největších žil v těle, horní a dolní duté žíly, které vracejí krev do pravé strany srdce. Odtud je krev čerpána do plic, kde přijímá kyslík a proudí zpět na levou stranu srdce. Odtud je čerpána do největší tepny v těle, aorty, a poté postupně plní malé tepny a arterioly, dokud nedosáhne tkání. Zde krev prochází z malých tepen do kapilár, poté do malých žil a proces začíná znovu.

Krev přenáší kyslík, odpadní látky, hormony z jednoho místa v těle na druhé. Filtruje se v ledvinách a játrech.

Lidské tělo se skládá z několika různých dutin rozdělených do oblastí, které slouží jako umístění orgánových systémů. Mozek a centrální nervový systém jsou neustále v oblasti chráněné před zbytkem těla hematoencefalickou bariérou. Plíce se nacházejí v pleurální dutině. Střeva, játra a slezina leží v břišní dutině.

Výška, váha, tvar a další proporce těla se individuálně liší podle věku a pohlaví. Tvar těla závisí na distribuci svalu a tukové tkáně.

Struktura a funkce lidského těla

Lidské tělo se vyznačuje tím, že všechny jeho součásti jsou neoddělitelně spojeny.

Fungování jednoho orgánu je nemožné bez ostatních.

Lidské tělo je jedinečný mechanismus, harmonický, dokonalý přírodou.

Každý musí mít znalosti o své struktuře, což mu pomůže v jakékoli oblasti činnosti a každodenního života.

Lidská struktura

Struktura lidského těla je poměrně složitá, má mnoho funkcí a charakteristik. Lidé jsou jedineční především tím, že jsou schopni vykonávat vyšší nervovou činnost, to znamená, že mají inteligenci. Existuje několik systémů, které zajišťují hladké fungování lidského těla..

Vnitřní uspořádání orgánů

Vnitřně jsou stavbou lidského těla orgány, které plní různé důležité funkce. Jsou odděleny od vnějšího prostředí kůží. Příklady některých z nich jsou mozek, srdce, plíce, žaludek, ledviny a další..

Vnější struktura

Navenek má člověk hlavu, krk, horní a dolní končetiny a kmen. Ten má záda, hrudník a břicho.

Systémy těla

Všechny orgány jsou shromažďovány v samostatných systémech, což pomáhá při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje poznávání struktur a jejich funkcí v těle. Rozlišují se tyto systémy:

 1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí těla v jakékoli možné poloze v prostoru. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
 2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za transport krve do celého těla. To poskytuje tkáním kyslík a živiny..
 3. Trávicí trakt vstřebává z potravy vitamíny, minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy. To je nezbytné pro generování energie, bez které není možné provádět žádné akce..
 4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, nasycují krev kyslíkem, který se přenáší po celém těle.
 5. Nervový systém je centrální a periferní, je zodpovědný za fungování celého organismu, shromažďuje informace z vnějšího světa, zpracovává je.
 6. Endokrinní žlázy jsou odpovědné za udržování homeostázy uvnitř člověka.
 7. Pohlavní orgány jsou odpovědné za reprodukci, močové orgány jsou odpovědné za odstraňování biologických tekutin.

Kůže je také oddělena odděleně, což chrání vnitřek před nepříznivými vnějšími faktory, je zodpovědné za estetickou funkci.

Centrální nervový systém a mozek

Lidský centrální nervový systém je mozek a mícha. Hlavní věcí, za kterou jsou tyto strukturní útvary zodpovědné, je tvorba reflexů, duševní činnosti, duševních funkcí, motorické a smyslové citlivosti..

Hlavním orgánem našeho těla je mozek. Nachází se v lebce, má složitou strukturu. Schematicky lze rozlišit tři sekce: hemisféry, mozeček, mosty. Mozek zpracovává informace, které člověk přijímá z prostředí, čímž vytváří impulzy reakce. Díky němu jsou lidé schopni myslet, rozumět řeči, prožívat emoce, provádět jakoukoli duševní i pracovní činnost..

Nervové kmeny pocházejí z mozku, který se rozvětvuje na menší větve po celém těle, což zajišťuje sběr informací z vnějšího světa.

Orgány hrudníku

Hrudní dutina obsahuje řadu životně důležitých útvarů. Jedním z nejdůležitějších je srdce. Nachází se téměř uprostřed hrudníku, lokalizace se nachází za střední třetinou hrudní kosti. Velikost srdce se rovná velikosti ruky zaťaté v pěst.

Svalová tkáň je velmi silná, buňky jsou propojeny můstky a tvoří něco jako plátno. Tato struktura zajišťuje elektrické vedení a kontrakci srdce. Orgán zajišťuje krevní oběh, přijímá venózní krev z cév, nasycuje ji kyslíkem a mění ji na arteriální. Ten druhý prostřednictvím srdečních tepů zajišťuje dodávku kyslíku a živin do všech lidských systémů a orgánů.

Také na hrudi jsou průdušky a plíce. Druhé jsou spárované orgány, zabírají většinu prostoru této dutiny. Každá plíce se skládá z velkých laloků: nalevo od 2, napravo od 3.

Podíl je rozdělen na menší formace, ve struktuře kterých jsou alveoly - speciální bubliny, které provádějí výměnu plynu. Alveoly nasycují krev kyslíkem, zajišťují eliminaci oxidu uhličitého. Tyto struktury jsou tvořeny větvením průdušek.

Druhé jsou velké kmeny, které vstupují do plic takzvanou bránou, kde se začínají dělit na menší útvary. Průdušky jsou zase dýchací cesty u lidí..

Dalším orgánem umístěným v hrudníku je průdušnice. Pochází z hrtanu, odkud odchází dole a přechází do průdušek.

Souběžně s tím je jícn, který má několik anatomických ohybů, sám je svalovou trubicí, která zajišťuje průchod hrudky jídla pro další trávení v žaludku.

Ten je orgánem imunitního systému, který s věkem postupně atrofuje. Osoby starší 16-18 let mají pouze zbytky brzlíku.

Břišní orgány

Orgány břišní dutiny zajišťují trávení potravy a tvorbu výkalů z jejích zbytků. Jsou odděleny od hrudníku bránicí. Orgány hrudní dutiny jsou následující:

 1. Žaludek je dutá formace, která pochází z jícnu. Žaludek je odpovědný za vstřebávání aminokyselin, obsahuje šťávu, která kromě trávicí funkce dekontaminuje přicházející zpracované potraviny.
 2. Poté dochází k přechodu do tenkého střeva, který se skládá ze 3 částí - duodena, jejuna a ilea. Tyto orgány se podílejí na trávení bolusu potravy, vstřebávání aminokyselin a sacharidů. Také se v tenkém střevě začíná tvořit žluč..
 3. Další je dvojtečka. Jeho rozdělení je následující: slepé střevo s slepým střevem, příčným tračníkem, sestupným a sigmoidním tlustým střevem. Tlusté střevo končí konečníkem. V tomto orgánu dochází k konečné absorpci živin a absorpci vody. Fekální hmoty se tvoří z potravinové kaše, které se vylučují z těla konečníkem, který končí v konečníku.
 4. Také v břiše jsou játra, pankreas a slezina. Tyto struktury jsou zodpovědné za metabolismus, hematopoézu a výměnu žluči. Játra jsou umístěna pod pravým pobřežním obloukem, pankreas pod levým. Slezina zespodu sousedí s pankreasem.
 5. V postranních částech břišní dutiny jsou ledviny, které jsou spárovanými formacemi. Nad nimi jsou sekreční žlázy - nadledviny, které jsou velmi malé. Z ledvin močovody odcházejí a přecházejí do močového měchýře. Hlavní funkcí je tvorba moči, která vstupuje do močového měchýře a je vylučována..

Kromě toho jsou v břišní dutině také velké a malé krevní cévy, lymfatické uzliny, nervové kmeny a plexusy a je zde umístěno omentum, které zajišťuje udržení všech formací na jejich místech. Chrání také vnitřní struktury před traumatizujícími účinky..

Malá pánev

Orgány pánevní dutiny mají své vlastní vlastnosti. Zde mají muži a ženy své vlastní charakteristické rysy. Mezi běžné patří přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědný za močení, druhý za defekaci.

Rozdíly u žen

U žen se děloha a vaječníky nacházejí v malé pánvi, které jsou spojeny s prvními vejcovody. Zde se také nachází vagina, stydké pysky, vulva, klitoris.

Orgány tvoří ženský reprodukční systém, které jsou odpovědné za reprodukci, produkci hormonů, těhotenství.

Rozdíly u mužů

U mužů obsahuje malá pánev semenné váčky, chámovod, prostatickou žlázu, varlata a penis. Tyto struktury jsou zodpovědné za tvorbu spermií, reprodukci, vykonávají funkci endokrinních žláz, produkci mužských pohlavních hormonů.

Užitečné informace

Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný. V tomto případě se často vyskytují různé anomálie - například zdvojnásobení orgánu, změna jeho tvaru a velikosti. Je překvapivé, že to často zůstává neviditelné a nemá to vliv na zdravotní stav..

Potenciál a vytrvalost těla jsou úžasné, je křehké a silné zároveň. Biologičtí a lékařští vědci budou muset přijít na odpovědi na velké množství záhad lidského těla. Práce v této oblasti pokračují.

Jak vidíte, struktura lidského těla je jednoduchá a složitá zároveň. Vědci stále nemohou plně odhalit všechna tajemství těla. Člověk je schopen vykonávat vyšší nervovou aktivitu díky mozkové kůře, která je pro jiné biologické druhy nepřístupná.

Z těchto důvodů je důležité, aby lidé měli alespoň obecné znalosti o jejich struktuře, což jim pomůže po celou dobu jejich životní cesty, zejména pokud jde o kontrolu jejich vlastního zdraví..

Studujeme lidskou strukturu: umístění vnitřních orgánů

Břicho nebo pobřišnice je soubor orgánů, které jsou umístěny pod hrudní dutinou a nad linií pánevních kostí. Tady je trávicí systém a vylučovací orgány. Celá dutina je obvykle rozdělena do 3 podlaží - horní, střední a dolní. Každý z nich má systém zásobování krví, který se skládá z velkých a malých cév. Struktura dutiny u mužů a žen je odlišná, protože u žen komunikuje s vnějším světem vejcovody a pochvou. U mužů je systém uzavřen a k takové zprávě nedojde..

Břišní stěny


Břišní svaly
Břišní dutina má hranice. Horní vede pod linií membrány. Jedná se o svalovou vláknitou tkáň, která se nachází na úrovni dolních žeber a vymezuje hrudní dutinu. Membrána se podílí na ventilaci plic, mění polohu kopule během inhalace a vrací se do původní polohy během výdechu. Má otvory pro komunikaci hrudní dutiny s břišní dutinou - jsou to venózní, jícnové a aortální otvory.

Přední část pobřišnice se skládá z několika párů svalů:

 • nejextrémnější je vnější šikmý sval;
 • mezilehlá svalová vrstva - vnitřní šikmý sval;
 • nejhlubší je příčný šikmý sval;
 • přímý sval tvoří lis, který je jasně viditelný u sportovců, podílí se na močení, defekaci, náklonech těla, při porodu;

 • pyramidová, spojená s stydkými kostmi (chybí u 20% populace);
 • aponeuróza - vlákna šlach, ve kterých je hustota vyšší a je málo cév.
 • Na boku probíhají hranice podél širokých svalů břicha, z nichž jsou tři páry - 3 vpravo a 3 vlevo.

  Zdola je pobřišnice ohraničena pánevní bránicí a kyčlí. Membrána se skládá z několika svazků, které jsou tkané do prostaty u mužů a vaginálních stěn u žen. Podílí se na procesu kontrakce svalstva konečníku.

  Za břišní dutinou je ohraničena bederní páteří.

  Malá pánev

  Orgány pánevní dutiny mají své vlastní vlastnosti. Zde mají muži a ženy své vlastní charakteristické rysy. Mezi běžné patří přítomnost močového měchýře, močové trubice a konečníku. První je zodpovědný za močení, druhý za defekaci.

  Rozdíly u žen

  U žen se děloha a vaječníky nacházejí v malé pánvi, které jsou spojeny s prvními vejcovody. Zde se také nachází vagina, stydké pysky, vulva, klitoris.

  Orgány tvoří ženský reprodukční systém, které jsou odpovědné za reprodukci, produkci hormonů, těhotenství.

  Rozdíly u mužů

  U mužů obsahuje malá pánev semenné váčky, chámovod, prostatickou žlázu, varlata a penis. Tyto struktury jsou zodpovědné za tvorbu spermií, reprodukci, vykonávají funkci endokrinních žláz, produkci mužských pohlavních hormonů.

  Břišní orgány a jejich funkce


  Vnitřní orgány lidské břišní dutiny

  Orgány v břiše jsou umístěny ve dvou prostorech - přímo břišní a retroperitoneální. Závisí to na umístění listů - tenká serózní membrána, která chrání orgány a odděluje je od sebe navzájem a také usnadňuje jejich vzájemný pohyb. Díky prostěradlům nedochází k třením orgánů uvnitř břicha.

  Břišní dutina obsahuje orgány, které patří do zažívacího, hematopoetického, vylučovacího a endokrinního systému:

  • Žaludek. Nachází se vlevo pod bránicí mezi jícnem a počáteční částí tenkého střeva. V dutině je jídlo tráveno pomocí kyseliny chlorovodíkové a trávicích šťáv, stejně jako vstřebávání vitaminu B12. Zde se jídlo rozkládá na chemické složky, které slouží jako potrava pro všechny buňky těla..
  • Játra. Nachází se vpravo pod bránicí. Funkce jater je detoxikovat krev vstupující do buněk z celého těla. Podílí se na syntéze žluči, která tráví tučné pokrmy, reguluje metabolické procesy a výměnu tepla.
  • Žlučník je dutý orgán, který uchovává žluč. Když jídlo ze žaludku vstupuje do dvanáctníku, žluč se uvolňuje do střev a podílí se na trávení.
  • Pankreas je endokrinní orgán, jehož funkcí je kontrolovat hladinu cukru v krvi. Produkuje inzulín a glukagon, které štěpí cukr a přeměňují ho na glukózu k napájení mozku. Je umístěn pod žaludkem vlevo a je obvykle rozdělen na tři části - hlavu, ocas a tělo. Uvolněním trávicích šťáv rozkládá potravu na malé chemické složky, které jsou absorbovány buňkami těla.

 • Slezina je orgán tvořící krev, který se nachází vlevo nahoře, vedle žaludku a slinivky břišní. S jeho pomocí se využívají zastaralé erytrocyty a vytvářejí se nové krvinky. Podílí se také na imunitních procesech.
 • Střeva jsou tenká a silná. Absorbuje vodu a konečné trávení rozdrcených potravinových částic, stejně jako tvorbu fekálních hmot, které se pohybují k východu - konečníku.
 • Ledviny jsou vylučovací párový orgán nacházející se v retroperitoneálním prostoru. Hlavní funkcí je čištění krve od metabolických produktů. Jsou spojeny s močovodem a močovým měchýřem umístěným v malé pánvi. Podílet se na vstřebávání vitaminu D a tvorbě červených krvinek.
 • Všechny orgány plní několik funkcí současně, například detoxikaci a trávení.

  Lidská břišní anatomie zahrnuje mesentery. Byl předložen návrh považovat jej za samostatný orgán trávicího systému. Mezenterie je dvojitý list, který obsahuje krevní cévy, lymfatické uzliny a nervová zakončení. S jeho pomocí jsou všechny duté orgány připevněny k zadní stěně břišní dutiny. Spojuje střevní smyčky, brání jim v kroucení a udržuje orgány v určité vzájemné poloze.

  Horní břišní dno

  Struktura lidské břišní dutiny je obvykle rozdělena do tří pater. Horní patro břicha se nazývá omentální otvor. Skládá se z rozštěpu pankreatu, omentální a jaterní burzy. Orgány jsou částečně v kontaktu s pankreasem: žaludek, slezina a levý lalok jater. Hepatální burza je ohraničena pravým lalokem jater, nadledvin a ledvin.

  Omentum jsou 4 serózní fúzované listy, které částečně pokrývají tenké střevo. V jejich tloušťce jsou lymfatické uzliny a krevní cévy, které zajišťují odtok tekutiny ze střevních smyček..

  Střední


  Obsahuje tenké a část tlustého střeva. Omezeno mezenterií, které drží příčný tračník. Existuje také mnoho depresí, které jsou tvořeny peritoneálními záhyby a vzájemným uspořádáním orgánů.

  Dolní

  Nachází se v malé pánvi. Kromě konečníku a genitálií zahrnuje močový měchýř. Muži a ženy mají různé struktury ve spodním patře. U mužů peritoneum spojuje konečník a varlata, u žen listy peritonea spojují vagínu a zadní stěnu dělohy. V tomto případě se vytvoří dvě deprese - děloha s konečníkem a děloha s močovým měchýřem..

  Nervová zakončení

  Do očí zapadají 2 páry hlavových nervů: okulomotor a optika. První je zodpovědný za pohyby oční bulvy, reguluje kontrakce a relaxaci konečníku a šikmých svalů zrakového orgánu. Optický nerv je spojnicí mezi sítnicí a mozkem.

  Sítnice a optický nerv tvoří receptorový aparát oka. Sítnice obsahuje buňky, těla a krátké procesy neuronů citlivé na světlo. Tvoří nervové impulsy obsahující informace o viditelném obrazu a přenášejí je do týlního laloku mozku. Procesy neuronů se prolínají ve slepém úhlu a procházejí sítnicí do lebeční dutiny ve formě zrakového nervu.

  Sítnice má vícepodlažní složitou strukturu. Při pohledu na strukturu mikroskopem můžete počítat až 10 vrstev. Na vnější vrstvě jsou tyče a kužely. Neuroepiteliální buňky určují barvu viditelného objektu díky své vysoké citlivosti na světelné paprsky. Funkce fotocitlivých prvků se liší:

  1. Tyčinky jsou zodpovědné za vnímání okolního světa za soumraku, což vám umožní vidět za soumraku. Jsou citlivější než kužele, protože dokáží zachytit i malé a slabé proudy slunečního světla. Pro plnohodnotnou práci vyžadujte konzumaci retinolu nebo vitaminu A. Jejich počet je větší než počet šišek. Díky hůlkám člověk rozlišuje mezi bílou a černou.
  2. Šišky poskytují denní vidění a vnímání barev. Vzhledem k velkému množství světla v průběhu dne tělo nepotřebuje velké množství šišek, takže je jich méně..

  Choriokapiláry, pigmentové buňky a nervová zakončení jsou umístěna v dalších vrstvách. Plavidla dodávají nervová zakončení, kyslík, retinol a řadu minerálních sloučenin.

  U všech obratlovců se zdá, že sítnice je obrácena naruby, takže viditelný obraz je vzhůru nohama.

  Parietální a viscerální pobřišnice


  Serózní membrána, která lemuje stěny břišní dutiny a vnitřní orgány, se nazývá pobřišnice. Obsahuje mnoho kolagenových elastických vláken, cév, nervových zakončení.

  Rozlišujte mezi parietálním a viscerálním pobřišnicí. Parietální pobřišnice lemuje stěny a viscerální pobřišnice pokrývá orgány.

  Kromě ochranné funkce plní semipermeabilní membrána - pobřišnice - v těle ještě několik dalších úkolů:

  • Resorpce. Za hodinu jsou listy schopny absorbovat množství exsudátu rovné 8% celkové tělesné hmotnosti. Obsah dutiny obsahuje bílkoviny, produkty rozpadu, bakterie, zbytky nekrotických tkání.
  • Vylučování nebo vypouštění tekutiny. V tomto ohledu je nejaktivnější horní část břišní dutiny, ve spodním směru intenzita výtoku klesá.
  • Bariéra. Velké omentum poskytuje mechanickou ochranu orgánům a chrání před infekcemi a vymezuje oblasti zánětu.

  Celková plocha pobřišnice je přibližně stejná jako plocha lidské kůže.

  Struktura vnitřního ucha

  Hlavní složkou - labyrint - je složitá struktura ve svém tvaru a funkcích. Labyrint se skládá z časové a kostní části. Návrh je umístěn takovým způsobem, že časová část je uvnitř kosti.


  Schéma interního oddělení

  Vnitřní část obsahuje sluchový orgán zvaný hlemýžď ​​a vestibulární aparát (odpovědný za celkovou rovnováhu). Dotyčné oddělení má několik dalších pomocných částí:

  • půlkruhové kanály;
  • královna;
  • třmen v oválném okénku;
  • kulaté okno;
  • bubnový žebřík;
  • spirálový kanál šneka;
  • vak;
  • předsíň schodiště.

  Hlemýžď ​​je kostnatý kanál spirálového typu, rozdělený přepážkou na dvě stejné části. Přepážka je zase rozdělena schody spojujícími shora. Hlavní membrána je tvořena tkáněmi a vlákny, z nichž každá reaguje na konkrétní zvuk. Membrána obsahuje aparát pro vnímání zvuku - Cortiho orgán.

  Po zvážení konstrukce sluchových orgánů můžeme konstatovat, že všechny divize jsou spojeny hlavně se zvukově vodivými a zvukem přijímajícími částmi. Aby uši fungovaly normálně, je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, vyvarovat se nachlazení a zranění.

  Retroperitoneální prostor


  Retroperitoneální nebo retroperitoneální prostor také patří do břišní dutiny, ale je omezen na parietální pobřišnici. To zahrnuje:

  • ledviny, nadledviny a močovody;
  • slinivka břišní;
  • části dvanáctníku;
  • lymfatické cévy a uzliny;
  • dolní dutá žíla, břišní aorta.

  Orgány retroperitoneálního prostoru jsou kvůli bezpečnosti v tukové membráně.

  Časová kost

  Lidská lebka obsahuje ve své struktuře spárovanou kost, která se nazývá spánková kost (jak je uvedeno na fotografii s popisem). Po stranách lebky vyčnívá zygomatický proces z spánkových kostí, což je mezník při zkoumání jednoho z kousků spánkové kosti.

  Uvnitř konstrukce je vyčnívající proces zvaný „pyramida“. Tento tvar je vizuálně podobný mušli. Jeho povrch zahrnuje dva průchody pro kamenné nervy.

  V horní části „pyramidy“ je dutina zvukovodu, která přechází do ospalého kanálu ve spodní kostní části, která se nachází na úpatí zygomatického procesu. Na stejném místě prochází lícní nerv také kostí, táhnoucí se také ve spodní části spánkové struktury.

  Na vnější straně, pod tímto procesem, je tympanická část, která patří do ušní zóny a důlek pro připojení dolní čelisti. Ve spodní části temporální části jsou drážky pro glossofaryngeální a vagové nervy. K dispozici je také široký vývod pro krční tepnu. Kosti se nacházejí na periferii tří kostí - temenní, sfénoidní a týlní.

  Nemoci břicha


  Zánětlivé onemocnění střev

  Mezi břišní nemoci patří:

  • Zranění - propíchnutí, proříznutí, prasknutí tkáně s následným krvácením. Vyskytují se s mechanickým poškozením, doprovázeným velkou ztrátou krve.
  • Záněty jsou akutní nebo chronické. Nejčastěji jsou postiženy slinivka, žlučník, močový měchýř. Příčina - infekční agens.
  • Chronická onemocnění orgánů s periodickou exacerbací. Může být doprovázeno organickými lézemi a tkáňovými změnami.
  • Nádory jsou maligní a benigní. Může se vyvinout v kterémkoli orgánu břišní dutiny a šířit se do okolních tkání prostřednictvím metastáz.
  • Nemoci střev - autoimunitní nebo získané v důsledku dlouhodobého nevhodného životního stylu.
  • Infekční onemocnění - hepatitida, enteritida a další.

  Nejnebezpečnějším onemocněním je peritonitida. Může to být způsobeno několika problémy - prasknutím slepého střeva, perforací orgánu, komplikacemi po operaci, tuberkulózou, neprůchodností střev. V případě peritonitidy dochází k zánětu desek pobřišnice - parietální nebo viscerální. Tento stav je život ohrožující a vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok..

  Poranění vnitřní sítnice

  Mezi poškozením pláště lidského oka na úrovni domácnosti jsou velmi časté popáleniny způsobené lyžováním bez použití ochranných prostředků. Časté jsou následující nemoci, například:

  • Retinitida, což je zánět membrány, který se vyskytuje jako infekční (hnisavá infekce, syfilis) nebo alergické onemocnění. Na pozadí onemocnění je často pozorováno zarudnutí oční membrány.
  • Oddělení sítnice způsobené vyhubením a prasknutím sítnice.
  • Vzhled makulární degenerace, při které jsou ovlivněny centrální buňky, tj. Makula. To je hlavní příčina ztráty zraku u pacientů starších padesáti let..
  • Vývoj retinální dystrofie, což je onemocnění postihující hlavně starší lidi. To přímo souvisí se ztenčením sítnicové vrstvy; zpočátku je jeho diagnóza velmi obtížná..
  • Krvácení sítnice může být také důsledkem stárnutí.
  • Vývoj diabetické retinopatie. Vyvíjí se deset až dvanáct let po cukrovce, ovlivňuje sítnici a její nervové buňky.
  • Možný je také výskyt nádorových útvarů na sítnici..

  Diagnóza patologií sítnice bude vyžadovat nejen speciální vybavení, ale také další vyšetření. Léčba onemocnění sítnice u starších osob má obvykle opatrnou prognózu. Kromě toho mají nemoci způsobené zánětem příznivější prognózu než choroby spojené s procesem stárnutí..

  Jaké jsou funkce očních membrán?

  Břišní vyšetřovací metody

  Existuje několik způsobů, jak vyšetřit orgány umístěné v břišní dutině. Nejjednodušší a nejdostupnější je ultrazvuk. Je předepsán pro stížnosti člověka na bolesti břicha. MRI se provádí, když potřebujete potvrdit nebo objasnit diagnózu. Břišní CT se provádí u lidí, kteří nemohou mít MRI.

  Existují také invazivní metody, při nichž se nástroje zavádějí do dutiny orgánů - střev, žaludku, močovodů a ledvin, žlučníku. Jedná se o gastroduodenoskopii a laparoskopii.

  Ultrazvukové vyšetření břišní dutiny


  Ultrazvuk se provádí k detekci skrytých nemocí

  Jedná se o absolutně bezbolestné vyšetření, které je založeno na odrazu zvukových vln od nemocných a zdravých orgánů. V závislosti na stavu vysílá snímač jiný signál a lékař učiní závěr o zdraví pacienta.

  Ultrazvuk je indikován pro drobná onemocnění a bolestivé pocity. Obvykle je předepsáno úplné vyšetření vnitřních orgánů, protože lokalizace bolesti se ne vždy shoduje s nemocným orgánem.

  Indikace k vyšetření jsou obecná onemocnění - zvýšená tvorba plynu, bolest, vyšetření se provádí u těhotných žen. Pomocí ultrazvuku je možné detekovat nádory, prasknutí tkáně, anomálie ve struktuře vnitřních orgánů, zánětlivé procesy.

  CT a MRI


  CT břicha

  S pomocí MRI se provádějí průzkumové studie, angiografie, kontrastní vyšetření. Můžete vidět vztah mezi lézemi některých orgánů a jejich účinkem na zdravé tkáně. Nemůžete provést MRI, pokud má pacient umělou srdeční chlopeň, titanové kolíky v kostech, protože metoda je založena na vystavení magnetu.

  Metoda CT je založena na rentgenovém záření. V tomto případě se získá obraz orgánu nebo jeho části po vrstvách. CT je povoleno u lidí s umělými chlopněmi a kovovými vložkami v kostní tkáni.

  Laparoskopická metoda

  Toto je minimálně invazivní diagnostická metoda. S jeho pomocí se také provádějí jednoduché chirurgické operace. Pomocí vpichů do kůže lékař vloží nástroj do břišní dutiny, na jehož konci je upevněna kamera. Jeho prostřednictvím se obraz přenáší na obrazovku.

  Pomocí laparoskopu můžete vyšetřit každý orgán břišní dutiny - žaludek, pankreas, játra, žlučník, střeva a další..

  Výhodou laparoskopického vyšetření je přesnost diagnózy, rychlé zotavení po zákroku a absence komplikací. Pacient může být propuštěn z nemocnice za 1 - 2 dny.

  Gastroduodenoskopie

  Gastroduodenoskopické vyšetření se provádí k vyšetření sliznice žaludku, jícnu a dvanáctníku. Otvorem pro ústa je vložena gumová trubice, na jejímž konci je malá komora. S jeho pomocí lékař vidí stav sliznice na monitoru počítače. Vyšetření je předepsáno po ultrazvukové diagnostice, aby bylo možné lépe vyšetřit tkáňová místa a učinit přesný závěr o diagnóze. Nejčastěji je duodenoskopie předepsána pro gastritidu, žaludeční vředy, podezření na vnitřní krvácení během perforace žaludku.

  Spojení lidských kostí

  Všechna spojení kostí lze rozdělit do dvou skupin:

  • Kontinuální spojení, dříve ve vývoji fylogeneze, nepohyblivá nebo neaktivní ve funkci;
  • diskontinuální připojení, později ve vývoji a flexibilnější ve funkci.

  Mezi těmito formami je přechodný - od kontinuálního po diskontinuální nebo naopak - polokloub.


  Struktura lidského kloubu

  Kontinuální spojení kostí se provádí pomocí pojivové tkáně, chrupavky a kostní tkáně (samotná kost lebky). Nespojitý kostní kloub nebo kloub je mladší tvorba kostního kloubu. Všechny klouby mají společný strukturální plán, včetně kloubní dutiny, kloubního pouzdra a kloubních povrchů.

  Kloubní dutina je přidělena podmíněně, protože normálně mezi kloubním pouzdrem a kloubními konci kostí není žádná mezera, ale je zde tekutina.

  Kloubní kapsle pokrývá kloubní povrchy kostí a tvoří hermetickou kapsli. Bursa se skládá ze dvou vrstev, jejichž vnější vrstva přechází do periostu. Vnitřní vrstva uvolňuje tekutinu do kloubní dutiny, která hraje roli lubrikantu a zajišťuje volné klouzání kloubních povrchů.

  Druhy kloubů

  Kloubní povrchy kloubních kostí jsou pokryty kloubní chrupavkou. Hladký povrch kloubní chrupavky usnadňuje pohyb v kloubech. Kloubní povrchy mají velmi různorodý tvar a velikost, obvykle se porovnávají s geometrickými tvary. Odtud název kloubů ve tvaru: sférický (rameno), eliptický (radiálně-karpální), válcový (radiálně-ulnární) atd..

  Protože pohyby kloubových článků se provádějí kolem jedné, dvou nebo více os, je také obvyklé dělit klouby podle počtu os otáčení na víceosé (sférické), biaxiální (eliptické, sedlové) a jednoosé (válcové, blokové).

  V závislosti na počtu artikulačních kostí se klouby dělí na jednoduché, ve kterých jsou spojeny dvě kosti, a na komplexní, ve kterých jsou kloubově spojeny více než dvě kosti..

  Funkce školení

  Hlavním problémem je, že standardní cviky ab, které jsou populární ve fitness, nezapojují příčný sval. To je důvod, proč i při trénovaných vnějších svalech není celková estetika trupu zdaleka ideální (žaludek vyboulený, pas vizuálně objemnější).

  Druhým problémem je správný návrh vzdělávacího programu. Existují dva hlavní způsoby, jak vypracovat cílovou oblast:

  • Po základních cvičení abs.
  • V jiný den.

  Je mnohem efektivnější vyčlenit na čerpání samostatný den. Tím zajistíte, aby byl naplněn tak, aby vnější části lisu nepřevzaly většinu nákladu. Při nedostatku času ji lze vyškolit po hlavním bloku pro tisk. V tomto případě budou vnější svaly již unavené, což zajistí potřebné napětí pro vnitřní vrstvu..

  Pro efektivní trénink stačí vyhradit maximálně 2 krátká sezení týdně, ale pouze mezi jídly (aby byl žaludek prázdný).

  Vzhledem k funkčním vlastnostem můžeme říci, že v tréninkovém procesu nejsou některé skupiny ovlivněny klasickými cvičeními..

  Proto stojí za pochopení hlavních postulátů tréninkového procesu:

  • Není možné spalovat tuk v břišní oblasti. Je buď konzumován v celém těle, nebo není konzumován vůbec. Proto mezi silovým tréninkem ve volných dnech věnujte aerobik a kardio cvičení.
  • Silová cvičení v jednom přístupu by neměla překročit 15 opakování. Jinak již nejde o hypertrofii svalové tkáně, ale o test vytrvalosti.
  • Chcete-li zapojit vnitřní svaly, měli byste cvičit vakuum. Pomáhají zmenšit pas, utáhnout vnitřní struktury opasku a získat krásný tvar břicha..

  Znát anatomickou strukturu břišních svalů, funkční vlastnosti, bude možné kompetentněji a odpovědněji přistupovat k jejich vlastnímu tréninku a budování osobního komplexu pro krásný tisk. Kromě toho zefektivní školení. Břišní oblast je stoprocentně prozkoumána, takže každý člověk dokáže zjistit nejen název, ale také umístění svalu na anatomickém atlasu těla.

  Systémy těla

  Všechny orgány jsou shromažďovány v samostatných systémech, což pomáhá při klasifikaci a systematizaci lidské struktury. To usnadňuje poznávání struktur a jejich funkcí v těle. Rozlišují se tyto systémy:

  1. Muskuloskeletální systém je zodpovědný za pohyb a přijetí těla v jakékoli možné poloze v prostoru. Systém se skládá z kostní kostry, vazů, šlach, svalů.
  2. Kardiovaskulární systém je zodpovědný za transport krve do celého těla. To poskytuje tkáním kyslík a živiny..
  3. Trávicí trakt vstřebává z potravy vitamíny, minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy. To je nezbytné pro generování energie, bez které není možné provádět žádné akce..
  4. Orgány dýchacího systému odstraňují oxid uhličitý, nasycují krev kyslíkem, který se přenáší po celém těle.
  5. Nervový systém je centrální a periferní, je zodpovědný za fungování celého organismu, shromažďuje informace z vnějšího světa, zpracovává je.
  6. Endokrinní žlázy jsou odpovědné za udržování homeostázy uvnitř člověka.
  7. Pohlavní orgány jsou odpovědné za reprodukci, močové orgány jsou odpovědné za odstraňování biologických tekutin.

  anatomie člověka

  Lidská anatomie je věda o struktuře lidského těla, jeho základních orgánech a systémech. Anatomie člověka se zabývá studiem lidského těla podle jeho funkce, vývoje a prostředí. Považuje se za nemožné si představit strukturu lidského těla bez jeho samostatných útvarů, které plní určité funkce..

  Při zvažování struktury lidského těla je první pozornost věnována kostře. Kostra má dvě základní funkce - mechanickou a biologickou. Abychom se nezabývali konkrétními anatomickými detaily, lze jednoduše poznamenat, že kostra je základem celého lidského těla, je oporou pro vnitřní orgány a pákou, která aktivuje svaly člověka a umožňuje nezávislé motorické funkce, jmenovitě chůze, běh, skákání, plavání atd.

  Další důležitou součástí lidské anatomie jsou svaly. Svaly jsou aktivním článkem v pohybovém systému člověka. Jsou to svaly, které umožňují celou řadu pohybů mezi různými částmi kostry, pohyb člověka, fixaci jednotlivých částí těla v různých polohách. Svaly také aktivují lidskou řeč, dýchací funkce, procesy polykání a žvýkání. Navíc svaly ovlivňují umístění vnitřních orgánů, podporují normální pohyb krve v těle a aktivně se podílejí na metabolismu. Lidské tělo má asi 600 různých svalů.

  Plné fungování lidského těla je nemožné bez vnitřních orgánů. Tyto orgány se nacházejí uvnitř lidského těla, hlavně v klíčových dutinách (hrudník a břicho). Existují však také orgány, které se nacházejí v krku, hlavě a pánevní dutině. Nejpřímější funkcí vnitřních orgánů je aktivní účast na metabolickém procesu. Obvykle se jedná o vnitřní orgány: zažívací orgány, dýchací orgány, močové orgány a genitálie. Vzhledem k tomu, že tyto orgány procházejí potravinami, vzduchem, močí a zárodečnými buňkami, mají většinou trubkovitý tvar. Zbytek vnitřních orgánů, které nemají vnitřní dutiny, se nazývají parenchymální vnitřní orgány..

  Materiál prezentovaný v atlasu lidské anatomie se neomezuje pouze na myšlenku pouze struktury těla, ale ukazuje lidské tělo jako celek.

  Lidský organismus


  Nervy spojují míchu i mozek se zbytkem těla. Všechny hlavní kosti, svaly, nervy těla mají přísný název, s výjimkou anatomických variací, jako jsou sesamoidní kosti a pomocné svaly.

  Krevní cévy přenášejí krev do celého těla, což se pohybuje v důsledku tlukotů srdce. Venuly a žíly shromažďují krev s nízkým obsahem kyslíku z tkání v celém těle. Pohybují se do větších žil postupně, dokud nedosáhnou dvou největších žil v těle, horní a dolní duté žíly, které vracejí krev do pravé strany srdce. Odtud je krev čerpána do plic, kde přijímá kyslík a proudí zpět na levou stranu srdce. Odtud je čerpána do největší tepny v těle, aorty, a poté postupně plní malé tepny a arterioly, dokud nedosáhne tkání. Zde krev prochází z malých tepen do kapilár, poté do malých žil a proces začíná znovu.

  Krev přenáší kyslík, odpadní látky, hormony z jednoho místa v těle na druhé. Filtruje se v ledvinách a játrech.

  Lidské tělo se skládá z několika různých dutin rozdělených do oblastí, které slouží jako umístění orgánových systémů. Mozek a centrální nervový systém jsou neustále v oblasti chráněné před zbytkem těla hematoencefalickou bariérou. Plíce se nacházejí v pleurální dutině. Střeva, játra a slezina leží v břišní dutině.

  Výška, váha, tvar a další proporce těla se individuálně liší podle věku a pohlaví. Tvar těla závisí na distribuci svalu a tukové tkáně.

  Umístění orgánů u lidí (foto). Vnitřní lidské orgány: lokalizační diagram

  Je nesmírně důležité znát strukturu a umístění vnitřních orgánů. I když se této problematice ani nevenujete důkladně, pak alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se ten či onen orgán nachází, vám pomůže rychle se orientovat, když dojde k bolesti, a zároveň správně reagovat. Mezi vnitřními orgány jsou jak orgány hrudní a pánevní dutiny, tak orgány lidské břišní dutiny. Jejich umístění, diagramy a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku..

  Orgány

  Lidské tělo je složitý mechanismus skládající se z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Z jejich jednotlivých skupin se získávají orgány, které se obvykle nazývají vnitřní, protože umístění orgánů u člověka je uvnitř.

  Mnoho z nich je známo téměř každému. A ve většině případů, dokud někde neochorie, lidé zpravidla nemyslí na to, co je v nich. Přesto, i když je schéma umístění lidských orgánů pouze povrchně známé, dojde-li k onemocnění, tato znalost značně zjednoduší vysvětlení pro lékaře. Rovněž doporučení druhého budou jasnější..

  Orgánový systém a aparát

  Pojem systém znamená určitou skupinu orgánů, které mají vztah mezi anatomickými a embryologickými plány a také plní jednu funkci.

  Aparát, jehož orgány jsou úzce propojeny, zase nemá příbuznost vlastní systému.

  Splanchnology

  Studium a umístění orgánů u lidí je zvažováno anatomií ve speciální sekci zvané splanchnology, studium vnitřností. Jedná se o struktury, které se nacházejí v tělních dutinách.

  Nejprve jsou to orgány lidské břišní dutiny podílející se na trávení, jejichž umístění je následující.

  Následuje genitourinární, močový a reprodukční systém. Tato část také zkoumá endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů..

  Mozek také patří k vnitřním orgánům. Hlavový kanál je umístěn v lebce a páteřní kanál je umístěn v míšním kanálu. Ale v uvažované sekci nejsou tyto struktury studovány..

  Všechny orgány se objevují ve formě systémů, které fungují v plné interakci s celým organismem. Existují respirační, močové, trávicí, endokrinní, reprodukční, nervové a další systémy.

  Umístění orgánů u lidí

  Jsou v několika definovaných dutinách.

  V hrudníku, který se nachází mezi hranicemi hrudníku a horní bránice, jsou tedy další tři. Jedná se o pelikána se srdcem a dvěma pleurami na obou stranách s plícemi.

  Břišní dutina obsahuje ledviny, žaludek, většinu střev, játra, pankreas a další orgány. Představuje trup pod bránicí. Zahrnuje samotnou břišní a pánevní dutinu.

  Břišní dutina je rozdělena na retroperitoneální prostor a peritoneální dutinu. Pánev obsahuje vylučovací a reprodukční systém.

  Abychom ještě podrobněji porozuměli umístění lidských orgánů, slouží níže uvedená fotografie jako doplněk k výše uvedenému. Zobrazuje dutiny na jedné straně a na druhé hlavní orgány, které jsou v nich..

  Struktura a uspořádání lidských orgánů

  Jsou uspořádány do dvou kategorií: duté nebo tubulární (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například pankreas nebo játra).

  První mají ve svých trubkách několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Zevnitř je lemována sliznice, která plní hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů má záhyby s výrůstky a prohlubněmi. Existují však také zcela hladké sliznice..

  Dále přichází submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

  Kromě nich existuje svalová membrána s kruhovými a podélnými vrstvami, oddělenými pojivovou tkání.

  Lidské tělo má hladké a pruhované svaly. Hladký - převažují v dýchací trubici, urogenitálních orgánech. V zažívací trubici jsou pruhované svaly umístěny v horní a dolní části.

  V některých skupinách orgánů existuje další obal, kudy procházejí cévy a nervy.

  Všechny složky trávicího systému a plic mají serózní membránu, kterou tvoří pojivová tkáň. Je hladký, díky čemuž dochází k snadnému klouzání vnitřních částí proti sobě.

  Parenchymální orgány, na rozdíl od předchozích, nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a pojivové (stroma) tkáně. Buňky provádějící hlavní úkoly tvoří parenchyma a měkkou kostru orgánu tvoří stroma.

  Mužské a ženské orgány

  S výjimkou genitálií je umístění lidských orgánů - mužů i žen - stejné. Například ženské tělo obsahuje pochvu, dělohu a vaječníky. U muže - prostaty, semenných váčků atd.

  Navíc mužské orgány bývají větší než ženské orgány, a proto váží více. I když k tomu samozřejmě dochází také naopak, když ženy mají velké formy a muži jsou malí.

  Rozměry a funkce

  Vzhledem k tomu, umístění lidských orgánů má své vlastní vlastnosti a jejich velikost. Z malých vynikají například nadledviny a z velkých střeva.

  Jak je známo z anatomie a ukazuje umístění lidských orgánů na výše uvedené fotografii, celková hmotnost vnitřností může být asi dvacet procent z celkové tělesné hmotnosti.

  V přítomnosti různých onemocnění se velikost i hmotnost mohou zmenšovat i zvětšovat..

  Funkce orgánů jsou různé, ale navzájem spolu úzce souvisejí. Lze je přirovnat k hudebníkům hrajícím na jejich nástroje pod kontrolou dirigenta - mozku. V orchestru nejsou žádní zbyteční hudebníci. Také však v lidském těle neexistuje jediná nadbytečná struktura a systém..

  Například v důsledku dýchání, zažívacího a vylučovacího systému dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Pohlavní orgány poskytují reprodukci.

  Všechny tyto systémy jsou životně důležité.

  Systémy a přístroje

  Zvažte obecné vlastnosti jednotlivých systémů.

  Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Ovlivňuje jak proporce těla, tak pohyb a pohyb..

  Umístění lidských orgánů kardiovaskulárního systému zajišťuje pohyb krve žilami a tepnami, nasycení buněk kyslíkem a živinami na jedné straně a odstraňování oxidu uhličitého jinými odpadními látkami z těla na straně druhé. Hlavním orgánem je zde srdce, které neustále pumpuje krev cévami..

  Lymfatický systém se skládá z cév, kapilár, kanálů, kmenů a uzlin. Pod nízkým tlakem se lymfa pohybuje trubicemi a zajišťuje odstranění odpadních produktů.

  Všechny vnitřní orgány člověka, jejichž uspořádání je uvedeno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrální a periferní části. Hlavní zahrnuje míchu a mozek. Periferní se skládá z nervů, plexusů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

  Funkce systému - vegetativní (odpovědné za přenos impulsů) a somatické (propojení mozku s kůží a ADP).

  Senzorický systém hraje hlavní roli při stanovení reakce na vnější podněty a změny. To zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je výsledkem práce nervového systému..

  Endokrinní systém spolu s nervovým systémem reguluje vnitřní reakce a pocity z prostředí. Emoce, duševní aktivita, vývoj, růst, puberta závisí na její práci..

  Hlavními orgány v něm jsou štítná žláza a pankreas, varlata nebo vaječníky, nadledviny, epifýza, hypofýza a brzlík.

  Za reprodukci odpovídá reprodukční systém.

  Močový systém je zcela v pánevní dutině. Stejně jako předchozí se liší v závislosti na pohlaví. Potřeba systému spočívá v odstranění toxických a cizích sloučenin, přebytku různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močovodů a močového měchýře.

  Trávicí systém je vnitřní orgán člověka umístěný v břišní dutině. Jejich uspořádání je následující:

  Jeho funkcí, která logicky vyplývá z názvu, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění lidských břišních orgánů poskytuje obecnou představu o procesu trávení. Spočívá v mechanickém a chemickém zpracování potravin, absorpci, štěpení a vylučování odpadu z těla..

  Dýchací systém se skládá z horní části (nosohltanu) a dolní části (hrtanu, průdušek a průdušnice).

  Imunitní systém je obranou těla před nádory a patogeny. Skládá se z brzlíku, lymfoidní tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

  Kůže chrání tělo před teplotními extrémy, vysycháním, poškozením a pronikáním patogenů a toxinů do něj. Skládá se z kůže, nehtů, vlasů, mazových a potních žláz.

  Vnitřní orgány jsou základem života

  Můžeme říci, že jsou základem života. Je těžké žít bez dolní nebo horní končetiny, ale stále je to možné. Ale bez srdce nebo jater nemůže člověk vůbec žít.

  Existují tedy orgány, které jsou životně důležité, a existují i ​​ty, bez nichž je život obtížný, přesto možný..

  Ve stejné době mají některé z prvních složek spárovanou strukturu a bez jedné z nich celá funkce přejde na zbytek (například ledviny).

  Některé struktury jsou schopné regenerace (to platí pro játra).

  Příroda obdařila lidské tělo nejsložitějším systémem, kterému musí věnovat pozornost a chránit to, co je mu dáno ve stanoveném čase.

  Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které mohou udržovat tělo v pořádku. Z tohoto důvodu předem chátrá. Objevují se nemoci a člověk umírá, když ještě neučinil všechny skutky, které by měl mít.

  Články O Cholecystitidou